Posterred Green Small FR.indd

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Hoewel er vandaag een gesprek gepland stond tussen de Ryanair-directie en de vakbonden van piloten en cabine crew met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden voor het personeel en de toepassing van het Belgisch arbeidsrecht, heeft Ryanair eenzijdig de meeting geannuleerd. Aanleiding voor de annulatie was - volgens de Ryanair-directie - het ontbreken van het mandaat om de piloten en de cabine samen te ontvangen op hetzelfde tijdstip.

 

"Het Ierse management heeft geen enkel idee hoe het Belgisch sociaal model werkt. Wij staan open voor dialoog, maar wel volgens de spelregels van het Belgisch arbeidsrecht," zegt Hans Elsen, vakbondssecretaris van de LBC-NVK.

 

In een brief aan het personeel spreken de bonden van een zeer spijtig voorval, omdat net vandaag zou onderhandeld worden over de gemeenschappelijke voorwaarden voor al het personeel, en over de te bepalen agenda voor de aparte onderhandelingen voor piloten en cabine crew.

 

Zo stond er op de agenda voor vandaag:
· Anciënniteit als objectieve maatstaf voor loon- en arbeidsvoorwaarden
· Overstap naar Belgisch recht vanaf 1 februari 2019
· Implementatie van sociale dialoog

 

Je vindt de integrale brief hieronder.

 

Dear colleagues,

 

We regret that Ryanair management decided to cancel today's meeting.
The aim of this meeting was to negotiate the common items for all the employees and to set agendas for future separate Pilot / Cabin negotiations.
Ryanair refused to meet their Cabin & Pilot delegations together, pretending not having the mandate to do so.
As a result, the first negotiation meeting could not take place today.
It is very important before any negotiations to establish a clear roadbook with all the parties to guarantee a balanced and efficient dialogue.

 

We urge Ryanair to adapt to the basic principles of Belgian labour laws which will apply from February 2019 anyway.

 

The RYR pilot representatives