04 ETDD11 Depliant WEB OK
                               Meer info...

190115 NoTTIP Actie Geen CETA vlees FlyerCORRECTIE
                             Meer info...

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Greenpeace heeft vandaag de klimaatbrief aan de koning afgeven op het paleis. De brief werd in twee weken ondertekend door maar liefst 70.000 mensen, die bezorgd zijn over het onvermogen van de Belgische politici om het klimaatprobleem aan te pakken. De 70.000 ondertekenaars roepen de koning op om de politieke leiders te wijzen op de dringende nood aan klimaatactie en ambitie.

144433 262705

Een van de ondertekenaars overhandigde de brief samen met algemeen directeur van Greenpeace Valerie Del Re aan Pol De Witte, Secretaris-Generaal van het Huis van Zijne Majesteit de Koning, de belangrijkste vertegenwoordiger van de koning. Greenpeace had ook een cadeautje voor de kinderen van de koning bij: vier T-shirts met het opschrift ‘It’s not too late’.


Greenpeace liet aan de secretaris-generaal weten dat het als organisatie met een lange geschiedenis van klimaatactie zijn expertise en inzichten ter beschikking stelt voor een eventuele consultatieronde om op korte termijn tot een ambitieus nationaal klimaatplan te komen. De organisatie benadrukte dat dit geen lang uitgesponnen proces mag zijn, aangezien de Belgische politiek al vele kostbare jaren verloren heeft en zich op het internationale toneel in een beschamende positie heeft gemanoeuvreerd.
De Secretaris-Generaal benadrukte dat de koning het klimaat een belangrijk thema vindt en reageerde positief op de uitgestoken hand van Greenpeace.

 

Bron: http://www.greenpeace.org/belgium/nl/nieuws/klimaat-energie/blog/greenpeace-overhandigt-king-for-climate-petit/blog/62067/