190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


affiche klein 2019

Zij hadden hun redenen

FT 2019 Poster NL                            Lees meer...

tract manif 2 avril fr                           Plus d'infos

Tract manif 2 april NL                         Meer info

LES JOURNEES IMAGINE affiche                 brochure

AGE 14

HbH2019 RightsNow 001nl
                                 Meer info

Delen van artikels

Mededeling van het Koning Boudewijnfonds. Voor het meten van kinderarmoede kan men rekening houden met het inkomen: de leden van een gezin (kinderen en volwassenen) zijn ‘arm’ als hun inkomen lager ligt dan 60% van het mediane nationaal inkomen in een land. Het cijfer voor financiële armoede dat in Europa wordt gehanteerd, hangt dan ook af van het inkomensniveau in elk land.

Om het beeld scherper te stellen hebben onderzoekers op Europees niveau een aanvullende indicator ontwikkeld: specifieke deprivatie bij kinderen. Deze indicator meet de dagelijkse problemen die kinderen ondervinden en die verschillend kunnen zijn ... meer.

Hoe bekomen?

BLADER DOOR DE PUBLICATIE

DOWNLOAD GRATIS DEZE PUBLICATIE

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant