04 ETDD11 Depliant WEB OK
                               Meer info...

190115 NoTTIP Actie Geen CETA vlees FlyerCORRECTIE
                             Meer info...

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Mededeling van het Koning Boudewijnfonds. Voor het meten van kinderarmoede kan men rekening houden met het inkomen: de leden van een gezin (kinderen en volwassenen) zijn ‘arm’ als hun inkomen lager ligt dan 60% van het mediane nationaal inkomen in een land. Het cijfer voor financiële armoede dat in Europa wordt gehanteerd, hangt dan ook af van het inkomensniveau in elk land.

Om het beeld scherper te stellen hebben onderzoekers op Europees niveau een aanvullende indicator ontwikkeld: specifieke deprivatie bij kinderen. Deze indicator meet de dagelijkse problemen die kinderen ondervinden en die verschillend kunnen zijn ... meer.

Hoe bekomen?

BLADER DOOR DE PUBLICATIE

DOWNLOAD GRATIS DEZE PUBLICATIE