190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


affiche klein 2019

Zij hadden hun redenen

FT 2019 Poster NL                            Lees meer...

tract manif 2 avril fr                           Plus d'infos

Tract manif 2 april NL                         Meer info

LES JOURNEES IMAGINE affiche                 brochure

AGE 14

HbH2019 RightsNow 001nl
                                 Meer info

Delen van artikels

Netwerk tegen Armoede en Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen in Aalst 77f5bd92 f8ad 43a5 aa1b 5a3a9d8c3380protesteren met klem tegen het voornemen van de Stad Aalst om anticonceptie als voorwaarde op te nemen bij het verlenen van financiële steun. Na onze kritiek en die van coalitiepartners heeft Ocmw-voorzitter Sarah Smeyers haar communicatie bijgestuurd, maar bij mensen in armoede is dit niettemin hard aangekomen.

Strikt genomen wordt het niet verplicht, maar in de praktijk dreigen gezinnen wel onder zware druk gezet te worden om anticonceptie­middelen te aanvaarden. “Daarmee grijpt men zeer zwaar in in het intiemste privéleven van gezinnen”, zegt Joke Steenhoudt van Vierdewereld­groep Mensen voor Mensen. “Dit lost ook geen enkel probleem op. Wel integendeel.” Eén van de meest fundamentele rechten, nl. de vrijheid om een gezin te stichten en om zich voort te planten wordt op die manier ‘gestuurd’ door de overheid. Is het zo’n samenleving die we willen waar een overheid zich gaat moeien met het leven van de burgers? De armste gezinnen worden eerst aangepakt, wie volgt? De manier waarop men met de meest kwetsbaren (armsten, gehandicapten, ouderen, zieken,…) omgaat, bepaalt de menselijkheid van een samenleving.

Men lost (kinder)armoede niet op door armen geen kinderen meer te laten hebben. Fundamenteel is dat elk kind, rijk of arm, recht heeft op een menswaardig leven: een dak boven het hoofd, degelijk onderwijs, gezondheidszorg,… Investeren in basisbehoeften zou maken dat mensen geen leefloon meer moeten aanvragen.

Beide organisaties vinden het wel een goed idee om anticonceptie actief aan te bieden en terug te betalen. Coördinator David de Vaal van Netwerk tegen Armoede: “Dat gebeurt bijvoorbeeld ook al in Gent, maar daar worden gezinnen niet onder druk gezet om op het aanbod in te gaan. Indien zij kunnen beschikken over betaalbare anticonceptie, dan kunnen zij zelf de keuze maken. Maar in deze intieme aspecten van het gezinsleven is het onaanvaardbaar dat de overheid mensen onder druk gaat zetten. Het grootste effect van deze maatregel zal zijn dat vrouwen afhaken en geen hulp meer zoeken. Daarmee help je kwetsbare mensen allerminst vooruit.”

“Dat de anticonceptie niet letterlijk opgelegd wordt, neemt de druk niet weg”, zegt Joke Steenhoudt. “Gezinnen zullen het toch als een verplichting ervaren. Mensen in armoede moeten al heel zwaar inboeten op privacy en zelfbeschikking. En altijd vechten om zich te verantwoorden, nu ook nog voor het al of niet hebben van kinderen. Wat ze nodig hebben, is respect voor hun persoon, voor hun dagelijkse strijd om uit armoede te geraken. Armen, zoals elke mens, moeten worden gesteund, niet ‘gestuurd’. Vrouwen kunnen best wel voor zichzelf uitmaken wanneer het juiste moment is om zwanger te worden.”
Netwerk tegen Armoede en Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vragen met aandrang om deze maatregel in te trekken.

Lees het artikel in De Morgen.

Bekijk de reportage op TV Oost.

Bron: http://www.netwerktegenarmoede.be/nieuws/kwetsbare-gezinnen-onder-druk-zetten-voor-anticonceptie-is-onaanvaardbaar

 

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant