images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels


Formele klachten aan de Europese Commissie tegen Slovenië voor het verlenen van «illegale staatssteun» aan hun ondernemingen die werknemers tijdelijk naar het buitenland detacheren en voor het “verstoren van de Europese Interne Markt”.


Vandaag (1 februari 2019), heeft de Europese Federatie van Bouw en Houtarbeiders (EFBH) formele klachten ingediend bij de Europese Commissie tegen Slovenië voor het verlenen van illegale staatssteun aan hun ondernemingen, wanneer zij werknemers naar het buitenland detacheren. De klachten zijn ingediend bij Europese Commissarissen Vestager en Bieńkowska, die bevoegd zijn voor een eerlijke concurrentie tussen ondernemingen en de Interne Markt.

Slovenië heeft zijn nationale wetgeving zodanig georganiseerd dat ondernemingen, die tijdelijk werknemers naar het buitenland detacheren, aanzienlijke kortingen krijgen op de betaling van sociale zekerheidsbijdragen. Deze kortingen geven de ondernemingen een groot financieel concurrentievoordeel en leidt ertoe dat de ondernemingen hun diensten goedkoper in het buitenland kunnen aanbieden, dan in hun eigen land.

Op dit ogenblik bepaalt de Europese wetgeving voor sociale zekerheid dat de landen zelf bepalen, hoe zij hun sociale zekerheid organiseren. Volgens Dietmar Schäfers, Voorzitter van de EFBH is “er niets mis met deze autonomie, maar de landen mogen hun zelfstandigheid niet doelbewust misbruiken om grote financiële voordelen te geven aan hun ondernemingen wanneer ze werknemers naar het buitenland sturen. Jaarlijks worden er ongeveer 1 miljoen gedetacheerde werknemers uitgebuit. Nu blijkt dat Slovenië hier systematisch aan meewerkt”. Het voordeel van de ondernemingen loopt gemakkelijk op tot ongeveer 500 Euro per maand per werknemer (afhankelijk van het land waarnaar de werknemers worden gestuurd).

Van 2010 tot 2016 is het aantal gedetacheerde Sloveense werknemers gestegen van ongeveer 25.000 naar 164.266. Deze werknemers worden voornamelijk tewerkgesteld in de bouwsector in Duitsland, Oostenrijk en België. Volgens de vele experten zijn de reële cijfers veel hoger.

Op dit moment is Slovenië een soort toegangspoort van goedkope arbeidskrachten voor Europa voor talrijke werknemers uit Bosnië en Herzegovina, Servië, Macedonië en Albanië.
Hiermee bewijst Slovenië dat het een beleid heeft als goedkoop exportland van werknemers.

De EFBH, heeft de Europese Commissie uitdrukkelijk gevraagd om dit grondig te onderzoeken en deze voordelen te omschrijven als “illegale staatssteun” aan ondernemingen. Aansluitend heeft de EFBH ook een formeel verzoek ingediend bij de Europese Commissie tegen Slovenië voor het verstoren van de Interne Markt.

NOOT:
Volgens het EU Verdrag is illegale staatssteun aan ondernemingen uitdrukkelijk verboden en kan de Europese Commissie sancties opleggen aan landen, die schuldig zijn.

De Europese Federatie van Bouw en Houtarbeiders, vertegenwoordigt 75 aangesloten nationale vakbonden in 34 landen. In totaal zijn ongeveer 2.000.000 werknemers aangesloten bij de EFBH.