GF debatten 2019
                                  Meer info

Def affiche 2019 1
                                Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Uit ons nieuw rapport blijkt dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt. Superrijken en multinationals worden steeds minder belast terwijl de uitgaven voor openbare diensten zoals gezondheidszorg en onderwijs worden afgebouwd.

Na het bestuderen van de financiële informatie van de 4 grootste farmabedrijven (Johnson & Johnson, Pfizer, Abbott en Merck & Co) in 20 landen kwam Oxfam tot de conclusie dat farmaceutische bedrijven op grote schaal belastingen ontwijken. Daarom heeft Oxfam een petitie opgezet om Johnson & Johnson te overhalen eerlijke belastingen te betalen.

Farmareuzen ontwijken belastingen op grote schaal

Farmaceutische bedrijven gebruiken vermoedelijk belastingparadijzen om belastingen te ontwijken. Wat toont research van Oxfam aan?

- De 4 grootste farmabedrijven (Johnson & Johnson, Pfizer, Abbott en Merck & Co) ontweken naar schatting samen tot 3,5 miljard euro aan belastingen.
- Janssen Pharmaceutica, onderdeel van Johnson & Johnson, betaalde van 2013 tot 2015 amper 1 à 2 % belastingen in België. Op dat moment was het officiële belastingtarief voor bedrijven in België 33,99%.
Medicijnen veel te duur verkocht
Daarnaast maken die farmaceutische bedrijven hun medicatie ook véél te duur. Janssen Pharmaceutica heeft bijvoorbeeld een geneesmiddel tegen tuberculose dat tot 708 euro kost in Zuid-Afrika. Een generische variant ervan kan verkocht worden voor amper 41 euro.

De slachtoffers van de belastingontwijking

Dat zijn gewone mensen zoals wij, zowel in de Verenigde Staten als in België, maar ook in Vietnam, Congo en Bolivia. Want als multinationals belastingen ontwijken, hebben overheden minder geld voor openbare diensten die iederéén ten goede komen.
Samen dringen we erop aan dat superrijken en multinationals eerlijk hun belastingen betalen. Het vrijgekomen budget moet geïnvesteerd worden in het algemeen welzijn via openbare diensten zoals gezondheidszorg en onderwijs. Zo'n diensten kunnen miljoenen mensen helpen om uit de armoede te raken.

Eis eerlijke belastingen

Teken mee en vraag aan Johnson & Johnson om te stoppen met belastingen te ontwijken, om geneesmiddelen betaalbaarder te maken en om te stoppen met al het gelobby bij politici voor hun eigen gewin. Pas als wij, de klanten, farmaceutische bedrijven duidelijk maken dat we dat eisen, zullen ze hun aanpak veranderen.

Samen gaan we voor eerlijke belastingen en eerlijke gezondheidszorg.

Bron & petitie: https://www.oxfamsol.be/nl/ongelijkheid-schaadt-de-gezondheid-0?utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_Oxfam_GEN_201901_NL&utm_source=YMLP