190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


eacc68e9 c27f 4da3 ba66 4a5ee7deabc1

Visuel final4                                  Meer info

20190426 pamflet EuroManifestatie NL1Info

936913c7 a186 4d51 92cf 424ccf871efcZie affiche

LES JOURNEES IMAGINE affiche                 brochure

8MEI 19 affiche
         www.8meikomitee.gent

AGE 14

HbH2019 RightsNow 001nl
                                Français
                                Nederlands

Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

d85e65c4 d26e 4b50 92d9 948314221594
VN Kinderrechtencomité neemt de aanbevelingen

van het middenveld ter harte

Op donderdag 7 februari publiceerde het VN comité voor de rechten van het kind haar Slotbeschouwingen voor België. Deze 55 aanbevelingen vormen het sluitstuk van een uitgebreid rapportageproces van zowel de Belgische overheden als verschillende kinder- en mensenrechtenorganisaties.

Na het neerleggen van het overheidsrapport in juni 2017 volgden alternatieve rapporten van de Kinderrechtencoalitie, het Kinderrechtencommissariaat, Unia, het Steunpunt armoedebestrijding en hun respectievelijke Franstalige tegenhangers. In een uitgebreide dialoog van rapportage en tegenrapportage werden beleid en praktijk naast elkaar gelegd. De lidorganisaties van de Kinderrechtencoalitie leverden hiertoe uitstekend werk. Sinds de slotbeschouwingen van 2010 werd systematisch gerapporteerd, gesignaleerd en gedebatteerd over terugkerende en nieuwe pijnpunten in de naleving van het kinderrechtenverdrag in België. Inclusief onderwijs voor kinderen met een handicap, GAS-boetes voor minderjarigen, uithandengeving in justitie, wachtlijsten in de jeugdhulp, kinderrechteneducatie in het onderwijs, kinderarmoede en discriminatie, …

Dit is slechts een greep uit de thema’s waar de Kinderrechtencoalitie met haar leden standpunten over uitwerkte en het maatschappelijk debat over aanwakkerde.

In de slotbeschouwingen van het VN Kinderrechtencomité merken we dat deze inspanningen niet voor niets waren. Sommige aanbevelingen werden bijna letterlijk overgenomen, zoals de vraag om PAB-budgetten te voorzien voor kinderen met een handicap zónder wachtlijsten (30) en de expliciete vraag naar onmiddellijke bescherming, opvang en toegang tot jeugdhulp voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (42). Ook wat betreft de adviezen m.b.t. de aanpak van seksueel geweld t.o.v. kinderen (22-25) werd veel overgenomen uit de alternatieve rapporten.

Niet alle aanbevelingen zijn zo duidelijk. Ons advies om het Kinderrechtenverdrag expliciet op te nemen in de opleiding van alle beroepsprofielen die met kinderen in aanraking komen, werd beperkt tot ‘strengthen training of relevant stakeholders’ (13) en ook de aanbevelingen m.b.t. geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren hadden wel wat sterker gemogen (33).

Het Comité herhaalt aanbevelingen van 2010 die nog steeds niet werden nagekomen zoals het wettelijk verbod op lijfstraffen (22), het intrekken van het voorbehoud bij artikel 2 (6), het verbod op detentie van kinderen in migratie (44) en het afschaffen van GAS-boetes en uithandengeving van minderjarigen (47).

Daarnaast zijn er ook nieuwe aanbevelingen die werden ingegeven door de actualiteit van de laatste jaren of het werk van het Kinderrechtencomité zelf. Zo zijn er een aantal duidelijke aanbevelingen over het klimaat en de luchtkwaliteit (35) en wordt gehamerd op de plichten van bedrijven inzake kinderrechten (14).

De Kinderrechtencoalitie reageert tevreden op de aanbevelingen en ziet werk op de plank voor de volgende regeringen wat betreft een structurele aanpak van armoede en discriminatie en de verankering van het belang en de participatie van het kind in het beleid en haar uitvoering.

De volledige lijst van Slotbeschouwingen vind je hier.

Bron: https://mailchi.mp/df99bd24fe86/slotbeschouwingen-vn-kinderrechtencomit-memoranda-in-aanloop-naar-de-verkiezingen-n-ander-nieuws-over-kinderrechten?e=a6d85c3633#racisme

 

190328 LEF DoededenktestDEFInformatie

190328 LEF FaitesletestdereflexionDEF1Information

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info