GF debatten 2019
                                  Meer info

Def affiche 2019 1
                                Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

aca6ba8f 59da 4555 a8b2 13b7a0b0fbe3
Genoeg gewacht:

Gezinsbond start petitie tegen wachtlijsten in gehandicaptenzorg

In Vlaanderen wachten 14.000 mensen met een beperking op een budget voor gespecialiseerde zorg. De ‘persoonsvolgende financiering’ (PVF) voorziet in principe voor alle mensen met een beperking in een budget om hun zorg en ondersteuning zelf te organiseren. Maar tot nu toe heeft dat PVF-systeem weinig veranderd aan het probleem van de lange wachtlijsten, want die zijn er nog altijd.

Mensen wachten niet langer op een plekje in een voorziening of op een dienst, ze wachten nu op een persoonsvolgend budget (PVB). Bovendien zijn de toegekende budgetten vaak krap waardoor mantelzorgers zelf de tekorten in de zorg moeten (blijven) opvangen. Dat doen ze met veel liefde en overgave, maar zorgende gezinnen hebben al genoeg gewacht! Ze willen vandaag en in de toekomst zorgzekerheid.

Met het oog op de verkiezingen start de Gezinsbond nu een petitie om het probleem van de wachtlijsten onder de aandacht te brengen.

Meer lezen en de petitie ondertekenen kan hier.

Bron: https://mailchi.mp/df99bd24fe86/slotbeschouwingen-vn-kinderrechtencomit-memoranda-in-aanloop-naar-de-verkiezingen-n-ander-nieuws-over-kinderrechten?e=a6d85c3633#racisme