Posterred Green Small FR.indd

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Brussel, 12 maart 2019. Inspraak voor werknemers via sociale verkiezingen is vanzelfsprekend. Maar tot nu toe worden uitzendkrachten nog steeds uitgesloten om te stemmen in het bedrijf waar ze langdurig werken. Morgen beslist de Kamercommissie sociale zaken over een voorstel dat uitzendkrachten toelaat deel te nemen aan de sociale verkiezingen van 2020 in de onderneming waar ze langdurig aan het werk zijn. Momenteel hebben ze alleen stemrecht bij de sociale verkiezingen van het uitzendkantoor. Maar dat heeft voor uitzendkrachten geen zin. Want afspraken over loon, vakantie, veiligheid, uurregelingen enzovoort worden niet in het uitzendkantoor, maar in het bedrijf waar ze werken overlegd en afgesproken.
Die uitsluiting is discriminerend en onrechtvaardig. Vaste of tijdelijke werknemers krijgen vanaf drie maanden anciënniteit stemrecht. Maar uitzendkrachten, die daar vaak veel langer werker, krijgen dat niet. Schattingen gaan uit van 16 000 werknemers die daardoor buitenspel staan. In landen als Nederland, Frankrijk en Duitsland is het wel geregeld dat uitzendkrachten stemrecht hebben.

In de aanloop naar de sociale verkiezingen van 2016 vroeg ACV al om de wet te wijzigen zodat werknemers met een uitzendcontract ook inspraak hebben over arbeidsomstandigheden op hun eigen werkplek. Een groot aantal parlementsleden over de partijgrenzen heen steunden toen dit voorstel. Maar ondanks grote inspanningen botste een wetsvoorstel van parlementslid Stefaan Vercamer (CD&V) in 2016 op politieke en administratieve bezwaren. Dat zo kort voor de verkiezingen regelen, was niet mogelijk, klonk het destijds.

Met de besprekingen van de nieuwe wet voor de sociale verkiezingen van 2020 volgt er nu een nieuwe kans. Parlementsleden van meerderheid en oppositie staan achter het idee om interims stemrecht te gunnen. Een wetsvoorstel hiervoor, ingediend door cdH en gesteund door PS, sp.a, Groen en Ecolo, werd vorige week tijdens de eerste bespreking op breed goedkeuren onthaald. Na de Kamercommissie morgen zal duidelijk zijn of uitzendkrachten een stem in de sociale verkiezingen wordt gegund.