190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Klotejobs de schaduwzijde van de flexibiliteit

affiche klein 2019

Zij hadden hun redenen

FT 2019 Poster NL                            Lees meer...

tract manif 2 avril fr                           Plus d'infos

Tract manif 2 april NL                         Meer info

LES JOURNEES IMAGINE affiche                 brochure

AGE 14

HbH2019 RightsNow 001nl
                                 Meer info

Delen van artikels

Gisterenmiddag besprak de Kamercommissie Volksgezondheid en Leefmilieu het advies van de Raad van State over de klimaatwet, waarover maandag een hoorzitting gehouden werd. Daaruit blijkt dat een grondwetswijziging van artikel 7bis nodig is om een juridische verankering van de klimaatdoelen via een bijzondere wet mogelijk te maken. Bond Beter Leefmilieu, 11.11.11, WWF en Greenpeace, roepen alle politieke partijen op om zich achter de grondwetswijziging te scharen.

Een van de opties die de Raad van State in zijn advies over de bijzondere klimaatwet naar voren schuift, is een grondwetsherziening. Zo’n wijziging voorziet een juridische basis voor de klimaatwet en is deze legislatuur nog mogelijk. De volgende legislatuur kan het enkel als het betreffende grondwetsartikel nu al voor herziening vatbaar wordt verklaard.

De academici die het voorstel van bijzondere wet schreven, stellen de volgende grondwetswijziging voor. Artikel 7bis van de Grondwet wordt aangevuld met een tweede lid: “Zij werken inzonderheid samen aan een doeltreffend klimaatbeleid overeenkomstig de doelstellingen, beginselen en modaliteiten vastgesteld bij een wet aangenomen met de meerderheid bepaald in artikel 4, laatste lid.”

Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, WWF en 11.11.11 roepen alle politieke partijen op om deze wijziging goed te keuren. Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu: “Bijna alle partijen hebben zich in een resolutie al geschaard achter koolstofneutraliteit voor 2050. Dat doel moet ook juridisch verankerd worden om burgers en bedrijven voldoende zekerheid en richting te geven in die omschakeling naar een klimaatvriendelijke samenleving. We roepen alle partijen op om constructief samen te werken en voorstellen te doen voor de juridische verankering. Maar het is duidelijk dat zonder een grondwetsherziening een aantal beloftevolle paden zich nu al sluiten. Dat kunnen we niet aanvaarden.”

 

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant