Posterred Green Small FR.indd

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Koerierdienst UPS heeft vandaag in een bijzondere ondernemingsraad bekendgemaakt 94 jobs te schrappen in België, waarvan ongeveer de helft bij de administratieve functies.

LBC-NVK, de bediendencentrale van het ACV, is hier niet over te spreken.
Vakbondssecretaris Hans Elsen: “Deze beslissing komt er puur uit winstbejag. Het gaat goed met UPS, en bij uitbreiding de ganse sector. Waarom er dan 94 mensen hun job verliezen? Dat is een verhaal van pure winstmaximalisatie.”

Verwacht wordt dat de geschrapte jobs uit België, in Nederland zullen belanden, bij een onderaannemer van UPS. Hans Elsen: ”We hebben het hier over mensen, gezinnen. Zij riskeren nu hun job te verliezen omdat het bedrijf (nog)meer winst wil maken, niet omdat er minder werk is. Momenteel lichten we personeel in en zullen ons dan beraden over mogelijke acties. Maar één ding is zeker: hier zijn we het absoluut niet mee eens.