190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


eacc68e9 c27f 4da3 ba66 4a5ee7deabc1

Visuel final4                                  Meer info

20190426 pamflet EuroManifestatie NL1Info

936913c7 a186 4d51 92cf 424ccf871efcZie affiche

LES JOURNEES IMAGINE affiche                 brochure

8MEI 19 affiche
         www.8meikomitee.gent

AGE 14

HbH2019 RightsNow 001nl
                                Français
                                Nederlands

Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Persbericht van de 3 vakbonden. Bij de coöperatieve bank Crelan heeft de directie op een vergadering met de vakbondsafgevaardigden aangekondigd dat ze een lopende cao eenzijdig wil opzeggen. Het gaat om een cao die slaat op 137 overgebleven bedienden van de bank Centea, die in 2012 werd overgenomen door het toenmalige Landbouwkrediet. De cao regelt de jaarlijkse loonsverhogingen voor deze groep personeelsleden, die bijna 20 % uitmaken van de actieve werknemers van Crelan.

In de voorbije jaren probeerde Crelan herhaaldelijk om een meer geharmoniseerd loonbeleid te ontwikkelen. De vakbonden waren altijd bereid om hierover overleg te voeren. Spijtig genoeg is er van een geharmoniseerd loonbeleid nog altijd niets in huis gekomen. Het ontbreekt bij Crelan namelijk aan een samenhangende langetermijnvisie en de directie is niet bereid om over het thema met de bonden constructief te overleggen en cao’s te sluiten.

Gebrek aan overleg

In een nota aan de werknemers heeft de directie laten uitschijnen dat ze vanaf 2019 een nieuw systeem van loonsverhogingen wil hanteren. Hierover is er geen overleg geweest met de vakbonden. De nieuwe loonronde zou in de praktijk worden toegepast vanaf april. Als de directie zo te werk gaat, schendt ze de bepalingen van de betrokken cao van onbepaalde duur, die pas na drie maanden kan worden opgezegd. De cao heeft bovendien een doorwerking in de individuele arbeidsovereenkomst voor de betrokken werknemers, zoals de cao-wet van 1968 (art.23) voorziet. Het systeem van deze loonsverhogingen kan dus slechts met een nieuwe cao aangepast worden.

Voor de vakbonden LBC-NVK, BBTK en ACLVB is het onaanvaardbaar dat een juridisch bindende tekst op een eenzijdige manier met voeten wordt getreden. De bonden zullen niet aarzelen om de nodige juridische stappen te ondernemen.

De vakbonden willen dringend sociaal overleg plegen met de directie. Ze wijzen eenzijdige beslissingen over de loon- en arbeidsvoorwaarden af. De bonden vragen aan de directie om de opzegging van de cao meteen in te trekken en om de vakbondsafgevaardigden met het nodige respect te behandelen – zoals het de gewoonte is in de banksector.

190328 LEF DoededenktestDEFInformatie

190328 LEF FaitesletestdereflexionDEF1Information

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info