GF debatten 2019
                                  Meer info

Def affiche 2019 1
                                Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

35.000 manifestanten marcheerden op vrijdag 15 maart van Brussel Noord naar Zuid in het kader van de internationale klimaatstaking. Naast de scholieren (het grootste aantal), waren er grootouders en vakbondsmilitanten aanwezig.

LEF was erbij om onze solidariteit te betuigen. Enkele militanten deelden onze flyer “De Keuze” uit, waarin de link toegelicht wordt met de talrijke acties tegen de neoliberale regering en opgeroepen wordt om de strijden te verbinden op de mars van 12 mei, georganiseerd door Hart boven Hard en TAM TAM.
Marie Jeanne Vanmol filmde de mars en monteerde deze sprekende video.


Zie https://vimeo.com/channels/leffge