20190623 Betoging
                                Meer info

Poster red Green NL                                  Meer info

Posterred Green Small FR.indd                             Plus d'info

GF debatten 2019
                                  Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Daar gaan we weer. Na het Ferrarisbos in Wilrijk (omgezet in een parking) en Essersbos I in Genk (ternauwernood gered door gezamenlijke juridische actie door de milieubeweging), is nu Essersbos II in Genk aan de beurt.

In de newspeak van serie-ontbosser Essers is de nieuwe ontbossing (8 hectare) die ze viseren geen natuurgebied en zou er zich dus geen probleem stellen. Klinkklare nonsens natuurlijk. Dat het om een bos gaat dat tot voor enige tijd op de fameuze Boskaart van te beschermen bossen stond en dat het op de Biologische Waarderingskaart de hoogste waarde krijgt toegekend, vergeet men gemakkelijkheidshalve te vermelden.

En ondertussen is de dagelijkse inname van open ruimte in Vlaanderen gestegen naar 7,5 hectare per dag. Pittig detail: Genk is de gemeente in Vlaanderen met het hoogste aanbod beschikbare bedrijfsgronden.

Terwijl een Essers-ontbossings-sequel volop in de maak is, kan je samen met BOS+ een hink-stap-sprong maken in de andere richting, eentje naar een beter bos- en klimaatbeleid.