20190623 Betoging
                                Meer info

Poster red Green NL                                  Meer info

Posterred Green Small FR.indd                             Plus d'info

GF debatten 2019
                                  Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

ACV-CSC METEA, de grootste centrale die de werknemers uit de metaal en textielsectoren vertegenwoordigt, consulteerde de voorbije weken heel ruim over het ontwerp IPA.
Alle input werd vandaag samengebracht in de Algemene Raad. Daar werd het ontwerp IPA met een meerderheid van 2/3e van de stemmen door de militanten goedgekeurd.

Er is wel een zeer grote en dubbele bezorgdheid bij de leden van ACV-CSC METEA:

  • Het gemarchandeer met de loonmarge bewijst dat de nieuwe loonwet vol sjoemelsoftware zit. Als de men op de dag van de nationale staking een herberekening van de loonmarge aankondigt en die herberekening doet op een paar dagen tijd de beschikbare loonmarge met 40% stijgen, van 0,8 naar 1,1%, dan is er overduidelijk een enorm probleem met deze loonwet. Deze wet is het laatste spatje geloofwaardigheid kwijt. De volgende federale regering moet de loonwet grondig aanpassen.
  • Uitspraken van Open VLD, N-VA en minister Bacquelaine (MR) over het ontwerp IPA zorgen voor heel veel wrevel. Afspraken over de verhoging van de laagste pensioenen, over landingsbanen en over SWT uit het ontwerp IPA moeten hard gemaakt en uitgevoerd worden door de regering. Dit is cruciaal voor mensen die vaak op heel jonge leeftijd in zware jobs zijn ingestapt. Onze leden zullen eventuele politieke arrogantie niet pikken.
    Het is net dit deel binnen het ontwerpakkoord dat onze militanten over de meet getrokken heeft om het IPA goed te keuren.

    Dit evenwicht kan niet verstoord worden of we hebben een probleem!

Omdat ACV-CSC METEA haar verantwoordelijkheid wil opnemen en het sociaal overleg alle kansen wil bieden, beslisten de leden militanten van de Algemene Raad om gunstig te stemmen over dit voorstel IPA.


Verder verloop van deze besluitvorming in het ACV:

De vertegenwoordigers van ACV-CSC METEA zullen deze besluitvorming verdedigen op de Algemene Raad van het ACV die samenkomt op 26 maart 2019.