190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


eacc68e9 c27f 4da3 ba66 4a5ee7deabc1

Visuel final4                                  Meer info

20190426 pamflet EuroManifestatie NL1Info

936913c7 a186 4d51 92cf 424ccf871efcZie affiche

LES JOURNEES IMAGINE affiche                 brochure

8MEI 19 affiche
         www.8meikomitee.gent

AGE 14

HbH2019 RightsNow 001nl
                                Français
                                Nederlands

Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

1. Verdediging van het ambtenarenstatuut.
ACOD CGSP AMiO herhaalt dat de wetgever de statutaire tewerkstelling heeft ingevoerd om tegemoet te komen aan twee specifieke opdrachten, nl:

- Verzekeren dat de burgers gelijk worden behandeld ten aanzien van de beslissingen van de besturen. Alleen het statuut laat een ambtenaar toe zich te verzetten tegen een politicus of leidend ambtenaar die zijn boekje te buiten gaat.
- Verzekeren dat de burgers een gelijke behandeling genieten om een openbare betrekking te bekomen.
Deze twee opdrachten, die verband houden met de gelijkheid, zijn voor de ACOD CGSP AMiO niet onderhandelbaar. Statutaire tewerkstelling is absoluut noodzakelijk, zowel voor de leidend ambtenaar als voor het uitvoerend personeel.

2. Opnieuw investeren in het openbaar ambt.

ACOD CGSP AMiO betreurt dat het openbare ambt al 10 jaar lang als sluitpost wordt gebruikt voor alle regeringen samen. De vakorganisatie vraagt dat opnieuw wordt geïnvesteerd in het openbare ambt, zodat:
- Re-centraliseren van opdrachten, die bij gebrek aan personeel of door ideologische keuzes uitbesteed werden aan de privésector. In de eerste plaats de essentiële functies, die omwille van de beheerseenheid werden geprivatiseerd. Uit alle studies blijkt dat de uitbesteding van de opdrachten van openbare dienstverlening leidt tot meer kosten, wat voor de besturen en de burger schommelt tussen 20 en 300%, terwijl de kwaliteit van de dienstverlening vaak te wensen overlaat.
- Herinvesteerd kan worden in taken van openbare diensten, fiscale, milieugebonden en gezondheidscontrole, de sociale wetten en bouwvergunningen, op omgeving, cultuur, ... om de efficiëntie te verbeteren van de besturen, die vandaag bijna vastgelopen zijn omwille van het besparingsbeleid. Dit vereist de aanwerving van meer ambtenaren en de inzet van extra werkingsmiddelen.

3. Sociale rol van het openbaar ambt

Naast haar opdrachten van openbare dienstverlening, biedt het openbare ambt elke burger de kans om vooruit te gaan en/of zich te integreren in de maatschappij. Het openstellen van betrekkingen voor personen zonder kwalificatie erkend door een diploma, moet nog altijd aangemoedigd worden in de openbare diensten. Opleidingen en vergelijkende toegangsexamen organiseren blijft nodig om elkeen de kans te bieden een plaats te vinden binnen het openbare ambt en dit ten behoeve van heel de bevolking. Het overheidspensioen is het enige pensioensysteem, dat een waardig pensioen kan waarborgen, en moet dan ook behouden blijven.

Michel Jacobs en Gino Hoppe Algemene secretarissen

Document in PDF

190328 LEF DoededenktestDEFInformatie

190328 LEF FaitesletestdereflexionDEF1Information

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info