GF debatten 2019
                                  Meer info

Def affiche 2019 1
                                Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Vandaag verschijnt het nieuwe boek ‘Moet er nog vlees zijn?’ van Laurens De Meyer, beleidsmedewerker voeding en landbouw bij Bond Beter Leefmilieu. Het boek bestudeert alle facetten van vlees: z’n geschiedenis, productie, consumptie, de politiek erachter, de enorme impact op dierenwelzijn, ons milieu en onze gezondheid. De vraag ‘Mogen we nog vlees eten?’ dringt zich op. Laurens’ eindconclusie? “Ja, we mogen nog vlees eten, maar de helft minder dan we vandaag doen.”

Laurens De Meyer was als kind een verstokte carnivoor. Laurens: “Zoals de gemiddelde Vlaming ben ik opgegroeid in een bourgondisch gezin, vlees was de kern van ons menu. Ook toen ik leerde koken - en dat was al vrij vroeg, ik was een jaar of 11 - stond vlees centraal: steak, stoofvlees, vol-au-vent, gebraden kip... Alles wat geen vlees was, was bijzaak.”

“Maar tijdens mijn studies als industrieel ingenieur in de voedingsindustrie werd ik als carnivoor met mijn neus op de wetenschappelijke feiten gedrukt: onze vleesconsumptie heeft een ernstige impact op het dierenwelzijn, ons milieu en onze gezondheid. Ik kon niet anders dan me vragen stellen bij onze vleesconsumptie, inclusief die van mezelf. Daarom besloot ik na mijn studies mee mijn schouders te zetten onder Dagen Zonder Vlees, de campagne die uiteindelijk meer dan honderdduizend mensen aanspoorde om minder vlees te eten.”

“Want minder vlees eten, daar draait het om. Ik ben geen vegetariër. Noem mij maar een veggie-vooral: plantaardige voeding krijgt voorrang, af en toe geniet ik van een kwalitatief stukje vlees.”

Geniet, maar eet met mate, dat is ook de boodschap van ‘Moet er nog vlees zijn?’, het boek dat niet alleen onze huidige vleesconsumptie fileert, maar ook de link met de geschiedenis blootlegt. Onze voedingskeuzes worden al meer dan honderd jaar, soms op zeer verrassende wijze, bijgestuurd, om biologische, politieke, filosofische, milieu- of gezondheidsredenen. Boeiend leesvoer. En vooral ook voer voor heel wat discussie.

Voorwoord van Wouter Deprez

Cabaretier Wouter Deprez schreef het voorwoord en snapt na het lezen van ‘Moet er nog vlees zijn?’ dat het debat over vleesconsumptie draait om meer dan alleen de morele vraag of je mag slachten. Wouter Deprez: “Het gaat om melk, en hoe je die verkrijgt. Het gaat om mest, en waar je die kwijt kunt. Het gaat om eieren. Het gaat om klimaatbeleid, en terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Het gaat om de ruimte vinden voor nieuwe en verwilderde natuur in ons volgebouwde en versnipperde Vlaanderen. Het gaat om het herstellen van biodiversiteit. Het gaat erom dat het tijd is voor een groot plan en een toekomstvisie op lange termijn. Ik vond het allemaal in dit allesomvattende boek.”

Boek
Moet er nog vlees zijn?
Laurens Demeyer
https://borgerhoff-lamberigts.be/boeken/moet-er-nog-vlees-zijn


Deel Varken  Laurens Meyer

Het boek 'Moet er nog Vlees zijn?' van Laurens De Meyer fileert onze vleesconsumptie.

Laurens De Meyer auteur van het boek 'Moet er nog vlees zijn?

Over Bond Beter Leefmilieu

Bond Beter Leefmilieu is een netwerkorganisatie die Vlaamse verenigingen, burgers, overheden en ondernemingen met hetzelfde doel samenbrengt: de switch maken naar een duurzame, hernieuwbare samenleving op vlak van energie, mobiliteit, circulaire economie, voeding en ruimtelijke ordening.