images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

De Prijs voor de Democratie 2005 werd gewonnen door GEORGES DEBUNNE. Tweede werd KIFKIF en derde BLOKWATCH.
De drie laureaten hebben hun respectievelijke prijzen in ontvangst genomen tijdens een publieke ceremonie op de Gentse Feesten op donderdag 21 juli om 19u30 op het groot podium Bij Sint-Jacobs in Gent. Voor een talrijk opgekomen publiek las Eric Goeman de verantwoording van de jury voor (zie bijlage) en werd de eerste prijs (een beeld van Walter De Buck) overhandigd door de eerste (co)laureaat van verleden jaar, .. De Wiite, Directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen.
In een korte toespraak vatte Georges Debunne de voornaamste redenen samen van zijn heftige oppositie aan het voorliggende ontwerp van EU-grondwet een deed een vurige oproep voor de inzameling van 15.000 handtekeningen onder het verzoekschrift gericht aan het Vlaams Parlement.


Link

Verantwoording van de Jury

Link

Speech Georges Debunne