Debat Eeklo

20181201 Affiche

                             Meer info...

20181025 Klimaat

Information                Meer info...

HbH TinaTamara Facebook C 002clean

                                   Meer info

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Dit is het thema van de persconferentie op 20 juni j.l. waarop een nieuwe” campagne i.v.m. het ontwerp van EU grondwet voorgesteld werd. Boegbeelden van deze campagne zijn:

* Georges Debunne, gewezen algemeen secretaris van het ABVV, gewezen voorzitter van het Europees Vakverbond
* Jef Sleeckx, gewezen socialistisch parlementslid en
* Lode Van Outrive, gewezen socialistisch Euro-parlementslid.

Zij hebben een verzoekschrift gestuurd naar Norbert De Batselier, voorzitter van het Vlaams Parlement. Hierin vragen ze de vertegenwoordigende functie van het Vlaams Parlement ernstig te nemen, en bijgevolg de ratificatie van het grondwettelijk verdrag afhankelijk te maken van de resultaten van een diepgaand maatschappelijk debat en een echte raadpleging van de bevolking. In dit kader verzoeken ze ook het Parlement een reeks tegensprekelijke hoorzittingen te beleggen, met deelname van een brede waaier van burgers en vertegenwoordigers van sociale en democratische organisaties.

De verzoekschriften werden op 22 juni ontvankelijk verklaard. Dit betekent alleen dat er erkend wordt dat het gaat over een aangelegenheid waarin het Vlaams Parlement bevoegd is. Het is geen instemming met de voorstellen van het verzoekschrift. Het verzoek zelf zal eerst door de Commissie Buitenland van het Vlaams Parlement behandeld worden deze commissie zal uitmaken welk gevolg aan het verzoekschrift wordt gegeven. Als je weet dat 1) de voorzitter van deze commissie een Vb-er is, 2) er op 23 maart al een hoorzitting over het ontwerp van EU grondwet doorging waar naast notoire voorstanders als tegenstander alleen een uiterst rechtse tegenstander aan bod kwam 3) de democratische Vlaamse partijen zich tot nu toe, voorstander van dit ontwerp getoond hebben[1] dan is het helemaal geen uitgemaakte zaak dat er a) überhaupt een nieuwe hoorzitting komt en b) dat Debunne, Sleeckx en Van Outrive door de commissie zullen gehoord worden.

Handtekeningen actie

Het reglement inzake verzoekschriften voorziet dat indien een verzoekschrift door minstens 15.000 personen ondertekend wordt, de commissie verplicht is om de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift te horen. Daarom is onlangs

een handtekeningen actie begonnen. Op zaterdag 2 juli was bvb. Gent aan de beurt met medewerking van Jef Sleeckx

[1] Alhoewel er nu toch al een eerste barstje in dit front lijkt te komen. Groen! vraagt nu ook de opschorting van het ratificatie proces en een grondig debat.