20190623 Betoging
                                Meer info

Poster red Green NL                                  Meer info

Posterred Green Small FR.indd                             Plus d'info

GF debatten 2019
                                  Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Actie voor recht op abortus in heel Europa


Op donderdag 28 september verzamelden een duizendtal vrouwen en heel wat mannen op de Esplanade van het Jubelpark om het recht op abortus op te eisen in heel Europa. Er waren grote delegaties aanwezig uit landen waar het recht op abortus onbestaande is, zoals Ierland en Polen, naast een sterke franse groep en talrijke belgische organisaties.


Achtergronden


Zie de website van Furia (nieuw naam van het Vrouwen Overleg Komitee) https://www.furiavzw.be/netwerk/item/120-furia-nodigt-u-uit-op-de-wereldvrouwenmars-op-28-september-in-brussel


Fotoreportage
Zie https://photos.app.goo.gl/tbs7ntJXPJarKM2t1