images/headerlefonline.jpg
Delen van artikels

Vorige week bracht Oxfam het rapport "Reward Work, not Wealth" uit naar aanleiding van het Wereld Economisch Forum in Davos. Vorig jaar ging 82% van de toegenomen rijkdom naar de rijkste 1% op aarde – terwijl de armste helft van de wereldbevolking haar rijkdom niet zag toenemen. De allerrijksten in de samenleving slagen er in steeds meer rijkdom naar zich toe te trekken, terwijl de armsten vaak achterblijven. Het Oxfam-rapport brengt extreme ongelijkheid via frappante cijfers in kaart en bespreekt hoe de toenemende ongelijkheid de uitroeiing van armoede in de weg staat. Als we de economische ongelijkheid niet inperken, zullen we het doel om extreme armoede tegen 2030 uit te roeien niet halen, waarbij er nog steeds 200 miljoen mensen in extreme armoede leven zullen leven in 2030.

 

In het rapport beschrijft Oxfam hoe die extreme ongelijkheid kon ontstaan en suggereren we pistes om ze op te lossen. We focusten dit jaar op het belang van waardige minimumlonen, sterke arbeidsrechten en eerlijke belastingsystemen, waarbij ook de allerrijksten en grootste multinationals een eerlijke bijdrage betalen en overheden samenwerken om belastingontwijking tegen te gaan.

 

Lees het rapport door te klikken op
'Reward Work, not Wealth'