GF debatten 2019
                                  Meer info

Def affiche 2019 1
                                Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Vrijdag, April 6, 2018

 

Vorige vrijdag, terwijl veel Joden zich wereldwijd aan het voorbereiden waren om Pesach te vieren, een feest dat symbool staat voor de bevrijding van het Joodse volk uit de Egyptische slavernij, probeerden tienduizenden Palestijnen in de Gazastrook ook hun recht op vrijheid en waardigheid op te eisen. Het merendeel van de twee miljoen inwoners van Gaza zijn vluchtelingen aan wie de terugkeer naar hun huis en dorp werd ontzegd, omdat die gebieden nu tot Israël behoren. In de voorbije twaalf jaar zagen zij zich steeds meer ingesloten worden, hoofdzakelijk door Israël, maar met medeweten van Egypte en de internationale gemeenschap. De Gazastrook is daardoor volkomen geïsoleerd van de rest van de wereld, wat leidt tot de vernietiging van economie, infrastructuur en publieke diensten. Geen enkele vijandigheid, noch politiek conflict kan deze langdurige collectieve straf, een grove schending van het internationaal recht, legitimeren.

 

Gaza's schreeuw voor vrijheid werd vorige vrijdag beantwoord door Israëlische scherpschutters. Minstens zeventien Palestijnen lieten daarbij het leven en nog eens honderden burgers raakten gewond. Terwijl we deze verklaring schrijven, wordt het Palestijnse protest voortgezet, net als de gewelddadige repressie van Israël. We roepen de Israëlische overheid met aandrang op maatregelen te nemen om te voorkomen dat er meer slachtoffers vallen, en om Palestijnen het recht te geven om in Gaza of elders te betogen.

Een Andere Joodse Stem sluit zich aan bij het pleidooi van Europese leiders en zelfs Israëlische oppositieleiders om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de Israëlisch militaire acties. Maar we willen ook beklemtonen dat dit niet voldoende is: de Israëlische overheid moet de illegale isolering van de Gazastrook en het collectieve strafbeleid tegen de inwoners beëindigen. Belgische en Europese leiders moeten eisen dat Israël de mensenrechten en het internationale recht respecteert, zoals gesteld in artikel 2 van de EU-Israël Associatieakkoord. Een Andere Joodse Stem zal solidair het Palestijnse volk en zijn zoektocht naar vrijheid blijven steunen.

 

Een Andere Joose Stem calls for freedom for Gaza

Friday, April 6th, 2018

 

Last Friday, as many Jews around the world have been preparing to celebrate Passover, which traditionally marks the liberation of the Jewish people from slavery in Egypt, tens of thousands of Palestinians who reside in the Gaza Strip have also attempted to claim their right for liberty and dignified life. Most of Gaza's residents are refugees who were denied return to their villages and homes in what is now Israel. In the past 12 years, Gaza's two-million residents face a complete closure imposed mainly by Israel, with Egyptian and international complicity, which isolates Gaza from the outer world and led to the collapse of its economy, infrastructures and civil services. No acts of hostility or political disputes can justify such a long-lasting collective punishment against 2 million people, which is in complete violation of international law.

 

Gazans call for freedom last Friday was answered with live bullets by Israeli snipers, causing at least 17 deaths and hundreds of injuries. As we write these lines, the Palestinian protest and its violent repression by Israel continue, and we call urgently to the Israeli government to refrain from more casualties and allow Palestinians in Gaza and elsewhere to exercise their right to protest.

 

Een Andere Joodse Stem also join the calls of European leaders as well as Israeli opposition leaders for an independent investigation of the Israeli military actions. However, we emphasize that this is not sufficient: the Israeli government must put an end to the illegal closure on the Gaza Strip and the policy of collective punishment against its residents. Belgian and European leaders must demand from Israel to act according to the international law and respect human rights, as stipulated in Article 2 of the EU-Israel association agreement. Een Andere Joodse Stem will continue to stand in solidarity with the Palestinian people in their quest for liberty.

 

Lees ook:

 

Ook in België kijken talrijke Joodse burgers met toenemende verontwaardiging naar Gaza

"Bijna twee miljoen mensen zitten gevangen in wat de grootste openluchtgevangenis ter wereld zou kunnen worden genoemd", schrijft Emmanuel Stein.

 

https://www.demorgen.be/opinie/ook-in-belgie-kijken-talrijke-joodse-burgers-met-toenemende-verontwaardiging-naar-gaza-b3bce564/

 

Emmanuel Stein is klinisch psycholoog en lid van de progressieve organisatie Een Andere Joodse Stem.

 

We leven in tijden van fake news. Als kritische Europese burger is het ontzettend moeilijk om feiten van fictie te onderscheiden. Dat geldt zeker voor het conflict in Israël-Palestina.

Van zodra je je mond opendoet, word je zonder boe of ba in een beklemmend hokje geduwd.
De recente escalatie aan de grens tussen Gaza en Israël, waarbij ondertussen zeker zeventien Palestijnse doden zijn gevallen, is daar een pijnlijk voorbeeld van. Mijn Facebook-feed illustreert in wat voor een tweespalt ik zelf leef. Aan de ene kant zie ik berichten passeren van eerder conservatieve vrienden, organisaties en nieuwssites, die beklemtonen hoezeer het Israëlische leger niets anders doet dan de grens verdedigen, hoezeer de hele manifestatie in Gaza door Hamas zou worden gecoördineerd, hoezeer de doden voornamelijk gekende terroristen zijn.

 

Aan de andere kant lees ik de teksten van linkse, progressieve organisaties en vrienden, die de nadruk leggen op het fundamentele recht van de Palestijnen om te manifesteren tegen de mensonwaardige omstandigheden waarin ze leven, die beklemtonen hoezeer de doden voornamelijk onschuldige, ongewapende Palestijnse burgers zijn en hoezeer het geweld van het Israëlische leger compleet disproportioneel is.

 

We worden bijna gedwongen om zelf als pseudojournalist het kaf van het koren te scheiden. Bijkomende moeilijkheid om vervolgens een eigen mening te formuleren: van zodra je je mond opendoet, word je zonder boe of ba in een beklemmend hokje geduwd waar je je helemaal niet in thuis voelt. Van "zionistenpijper" aan de ene kant tot "Israël-hater" of zelfs "antisemiet" aan de andere kant. Voor je het goed en wel beseft, is ook de Holocaust erbij gesleurd in een of andere wansmakelijke cartoon of goedkope analogie.

 

Mensenrechtenorganisaties wijzen op de verpletterende verantwoordelijkheid die Israël draagt voor de catastrofale omstandigheden waarin Palestijnen in Gaza moeten leven. Vriend en vijand zijn het er nochtans over eens dat er zich in Gaza sinds jaren een humanitaire ramp aan het voltrekken is. Bijna twee miljoen mensen zitten gevangen in wat de grootste openluchtgevangenis ter wereld zou kunnen worden genoemd. Toegang tot proper water is er amper, elektriciteit stroomt er slechts enkele uren per dag, de werkloosheid tiert welig. De grenzen met de buitenwereld zijn zo goed als hermetisch afgesloten. Er is geen toekomstperspectief voor de honderdduizenden jongeren die er opgroeien.

 

Persoonlijk ben ik geschokt door het recente agressieve geweld waarmee het Israëlische leger reageert op de Palestijnse manifestaties. Nog meer ontdaan ben ik door de continue berichten van talloze mensenrechtenorganisaties die op het terrein actief zijn en die wijzen op de verpletterende verantwoordelijkheid die Israël draagt voor de catastrofale omstandigheden waarin Palestijnen in Gaza dagdagelijks moeten leven. Organisaties zoals B'Tselem, een Israëlische ngo die zich bezighoudt met het documenteren van mensenrechtenschendingen in de regio, laten ons toe om in dit gepolariseerd conflict correcte informatie te vinden.

 

Het is pijnlijk om te zien hoeveel mensen in mijn omgeving verkiezen om de ogen te sluiten voor juiste berichtgeving, en hiermee verkeerd en stereotiep nepnieuws (zoals bijvoorbeeld de nieuwskwakkel als zouden de Palestijnse manifestaties door Hamas georkestreerd zijn) hardnekkig in stand houden.

Vorig weekend vond in Tel Aviv een betoging plaats, waarin het geweld van het Israëlische leger aan de kaak werd gesteld. Ook in de diaspora, en zeker in de Angelsaksische wereld, durven Joden meer en meer openlijk afstand te nemen van beslissingen van de Israëlische politiek die het vredesproces beknotten.

 

Het is belangrijk te beseffen dat ook in België talrijke Joodse burgers met een hart voor mensenrechten met toenemende bezorgdheid en verontwaardiging kijken naar de recente ontwikkelingen. Net als vele Belgische medeburgers hopen we dat België en Europa een actievere rol opnemen om een verdere escalatie te voorkomen en de humanitaire ramp in Gaza te stoppen.