GF debatten 2019
                                  Meer info

Def affiche 2019 1
                                Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

syria graves

 

Op 13 april 2018 reageerde Pax Christi International met een verklaring op de chemische aanval op Douma in Syrië, en de aangekondigde vergeldingsacties door de VS.

 

Pax Christi International veroordeelt het gebruik van chemische wapens in Syrië en is sterk geraakt door de beelden van 7 april. Ondanks de ratificatie door Syrië van de Chemical Weapons Convention (CWC), de vermeende vernietiging van de chemische voorraad van Syrië door de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OPCW) en resoluties van de VN Veiligheidsraad, blijven deze wapens kennelijk beschikbaar - mogelijk voor verschillende actoren. De vredesorganisatie staat achter de recente onderzoeksmissie van OPCW naar Douma.

 

Pax Christi International is ervan overtuigd dat mogelijke luchtaanvallen door de VS en zijn bondgenoten geen antwoord kunnen bieden op een aanval met chemische wapens. Zij zullen integendeel nog meer lijden veroorzaken bij onschuldige Syrische burgers en de conflictsituatie in de regio nog verder doen escaleren. De oorlogsretoriek van de wereldleiders en de roep om militair ingrijpen moeten ophouden. Alleen een volledig inclusief en geweldloos politiek proces met diplomatie en dialoog kan een einde maken aan dit wrede conflict.

 

Pax Christi International verwijst naar de sterke boodschap van paus Franciscus als reactie op de aanval in Douma. Daarin veroordeelt de paus de aanval en verklaarde hij dat "er geen goede of slechte oorlog bestaat, en dat er geen enkele rechtvaardiging mogelijk is van middelen die weerloze mensen en bevolkingen uitroeien".

 

Lees hier de volledige verklaring, in het Engels.

 

Bron: https://www.paxchristi.be/nieuws/pax-christi-international-roept-op-tot-diplomatie-plaats-van-vergelding