190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


eacc68e9 c27f 4da3 ba66 4a5ee7deabc1

Visuel final4                                  Meer info

20190426 pamflet EuroManifestatie NL1Info

936913c7 a186 4d51 92cf 424ccf871efcZie affiche

LES JOURNEES IMAGINE affiche                 brochure

8MEI 19 affiche
         www.8meikomitee.gent

AGE 14

HbH2019 RightsNow 001nl
                                Français
                                Nederlands

Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Op 13 april 2018 staan de Voorzitter van de gewestelijke ABVV-afdeling Antwerpen en een militant, terecht voor de correctionele rechtbank in Antwerpen. Het openbaar ministerie te Antwerpen heeft gemeend beide personen strafrechtelijk te moeten vervolgen, wegens het zogezegd kwaadwillig belemmeren van het verkeer en dit naar aanleiding van een stakingsactie die doorging ter hoogte van de Antwerpse haven op 24 juni 2016.

 

Die dag riep het ABVV op tot een nationale interprofessionele 24-uurstaking. Dit ging gepaard met het eenvoudig afsluiten van een viertal toegangswegen tot de haven. Er werd strikt op toegezien dat de veiligheid op bedrijfsniveau werd gewaarborgd en dat veiligheidsploegen (onder andere Seveso-bedrijven) toegang kregen. Er waren geen incidenten, alles verliep vlekkeloos. De afgezette buurt betrof enkel een doorgangsmoeilijkheid voor havenbedrijven. Er waren in die omtrek geen scholen, ziekenhuizen of andere instellingen van openbare dienstverlening.

 

Toch ging de Antwerpse politie over tot twee arrestaties, te weten van de Voorzitter en van de militant van het ABVV die thans terechtstaan. Zij bleven meerdere uren aangehouden, ofschoon hun rol zich beperkte tot het waarborgen van de veiligheid van de weggebruikers.

 

De Burgemeester van de stad Antwerpen heeft zich die dag bij de publieke radio-omroep laten ontvallen dat "het goed was dat die personen even aangehouden werden om tot hun zinnen te komen".

 

De verbalisanten van de lokale politie te Antwerpen noteerden aanvankelijk dat de menigte door een aantal betrokkenen werd "opgehitst", doch stelde nergens dat het verkeer door één van hen kwaadwillig zou belemmerd geweest zijn.

 

Het dossier raakte vervolgens (zogezegd) meer dan één jaar zoek, waarna plots door de gerechtelijke autoriteiten te Antwerpen werd beslist om beide vakbondsafgevaardigden rechtstreeks voor de correctionele rechtbank te dagvaarden.

 

Het ABVV vindt deze publieke berechting een kaakslag voor het recht om te betogen en het recht om syndicale eisen kracht bij te zetten.

 

Het recht om te betogen, ook op de openbare weg, is immers een fundamenteel mensenrecht dat ingeschreven staat in de artikelen 10 en 11 van het Europees Verdrag voor de Rechten en Vrijheden van de Mens en verdient een absolute bescherming. De vakbondsleden hadden nooit het uiteindelijke opzet om het verkeer te belemmeren, maar enkel om op maatschappelijk gerechtvaardigde wijze, zij het krachtig en duidelijk, op te komen voor hun syndicale eisen.

 

De vakbondsactie veroorzaakte overigens geen enkele individuele schade, zodat er geen reden was om te vervolgen.

 

Het is duidelijk dat door deze strafrechtelijke démarche het openbaar ministerie te Antwerpen –al dan niet na een gesprek met de Burgemeester– een precedent wil creëren, zodat er in de toekomst geen dergelijke demonstraties meer kunnen georganiseerd worden zonder het gevaar om een gevangenisstraf of een geldboete op te lopen.

 

Voor het ABVV is deze aangelegenheid op 13 april dan ook van cruciaal belang, want ten zeerste bedreigend voor het recht om te staken in het bijzonder en het recht op syndicale vrijheid in het algemeen.

 

Langs deze weg roept het ABVV alle militanten en sympathisanten op om deze inleidende correctionele zitting, die in het openbaar zal verlopen, bij te wonen op voornoemde datum van vrijdag 13 april en dit in het justitiepaleis aan de Bolivarplaats 20/1 te Antwerpen in zittingszaal D4 om 9.00u.

 

Bron: http://www.abvv.be/-/openbaar-ministerie-dagvaardt-voorzitter-abvv-antwerpen-en-militant

 

190328 LEF DoededenktestDEFInformatie

190328 LEF FaitesletestdereflexionDEF1Information

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info