2018-10-27---Noche-Cubana-Vrienden-van-Cuba

HbH TinaTamara Facebook C 002clean

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Lydia Bruggeman is 3de kandidaat op de lijst van PVDA+ voor de Kamer in de provincie Oost-Vlaanderen. Zij is lid van de PVDA.  

Hoe bent u tot uw huidig politiek engagement gekomen?

Als vormingswerker van het ABVV heb ik jarenlang militanten ondersteund in hun syndicaal werk op de bedrijven waar ze constant moeten strijden tegen de tegengestelde belangen. Zij hebben het vandaag zwaar te verduren omdat de regering meer en meer de belangen van het kapitaal steunt en niet die van de werknemers. En daarom wil ik aan mijn vakbondswerk een politiek relais geven en mijn strijd voor de belangen van de werknemers verder zetten.

Wat moet er volgens u gebeuren inzake de volgende thema’s?

Tewerkstelling (incl. eindeloopbaanproblematiek):

Jacht maken op de werkloosheid en niet op de werklozen!

Fakkeljobs : rust aan de ouderen – werk voor de jongeren

Meer jobs bij de openbare diensten

Sociale zekerheid

Behoud en versterking van de Rijks Sociale Zekerheid. Uitkeringen moeten boven de armoedegrens – pensioenen moeten omhoog (laagste in Europa) – geen afschaffing van de wachtuitkering – armoede oplossen en geen creëren

Syndicale rechten

Geen rechtspersoonlijkheid voor de vakbonden

Een betere bescherming van de vakbondsafgevaardigden.

Stop de aanvallen op de vakbondsafgevaardigden en hun rechten

Behoud van het stakingsrecht

Privatisering van openbare diensten

Stop aan de privatisering – terug naar openbare diensten in het belang van de burgers en niet in belang van de rendabiliteit en het winstbejag

Fiscaliteit

Eerlijke verdeling – zwaarste schouders dragen zwaarste lasten – stop de fiscale cadeaus aan de bedrijven – miljonairstaks

Asiel en migratie

Kijk naar de mens achter het dossier

Armoedebestrijding

Armoede is geen tegenslag, maar een aanslag en is prioriteit nr.1 voor de PVDA. Allerlei maatregelen kunnen de armoede verhelpen : uitkeringen verhogen, meer jobs, meer koopkracht, meer sociale woningen, gratis gezondheidszorg,…..

Leefmilieu (incl. klimaat, energie en mobiliteit)

‘Echte’ propere lucht en geen afkoopbare! Veel meer aandacht voor het ‘fijn stof’ Duurzame economie. Recyclage moet nog meer gebeuren en dit kan ook zorgen voor meer jobs.

Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

Weg ermee, brengt jongeren in de criminele sfeer. Geef jongeren de tijd om jong te zijn. Bied hun een goede vrijetijdsbesteding aan!

Staatshervorming

Terug naar één België

Budgettair beleid

Meer inspraak van de burger – maar aandacht aan de behoeften en de noden van de burgers - een beleid in het belang van de burgers

Defensie

We ijveren voor vrede en België moet hiervoor een eigen vredesvisie en vredesstrategie ontwikkelen

Buitenlandsbeleid (o.a. Israël-Palestina, Transatlantisch Vrijhandelsverdrag ...)

Moet ook in het belang van de mensen zijn en niet in het belang van het kapitalisme

(volgende 2 vragen zijn alleen van toepassing voor kandidaten van partijen die momenteel niet vertegenwoordigd zijn in de Kamer)

Denkt u dat uw lijst kans maakt op één of meerdere zetels?

Ja, het is nu of nooit! We gaan ervoor! Volgens de peilingen gaat het lukken maar we hebben echt elke stem nodig. Dus een stem voor de PVDA is zeernuttig om nog meer te kunnen drukken op het beleid

Wat is volgens u de zin dat deze lijst opkomt?

Versterking van links, is broodnodig voor de strijd tegen het winstbejag van het  kapitaal!