Debat Eeklo

20181201 Affiche

                             Meer info...

20181025 Klimaat

Information                Meer info...

HbH TinaTamara Facebook C 002clean

                                   Meer info

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

(Ludo De Brabander - 2 mei 2014)

Ik heb net de stemtest voor de federale verkiezingen ingevuld. O ja, het aantal partijen is beperkt tot zes hoewel er veel meer partijen opkomen. Als je voorkeur uitgaat naar LDD (nog in het parlement) en PVDA+ (scoort richting kiesdrempel in de peilingen), dan ben je eraan voor de moeite. Je zal volgens de stemtest noodgedwongen op een andere partij moeten stemmen. Maar daar wil ik het nu niet over hebben.  Waar ik het wel wil over hebben is dat de stemtest met haken en ogen aan elkaar zit en soms zelfs compleet in de fout gaat. De vragen zijn simpele vereenvoudigingen van soms complexe materies. Er is geen ruimte voor nuance, zoals die meer dan eens in partijprogramma's voorkomt.

Het volstaat om bij de toelichtingen te kijken bij de standpunten van elke partij om te begrijpen dat het in vele gevallen niet zomaar een 'eens' of 'oneens' is. Inderdaad, dat zijn de enige mogelijke antwoorden die je kan geven, naast 'geen mening'. Bij mij was het meer dan eens een 'ja, maar...' of 'neen, maar...' Vergeet het, ik werd gedwongen om het 'eens' of 'oneens' te zijn, terwijl volgens de standpunten van de partijen, zoals ik dat verderop illustreer met de vraag over de kernwapens, ook niet zo is. Ik heb dan maar af en toe noodgedwongen gebruik gemaakt van de knop 'geen mening'.

Vraag 7 bijvoorbeeld luidt: “De minimumleeftijd voor GAS-boetes moet hoger liggen dan de huidige leeftijd van 14 jaar”. Maar wat als je tegen GAS-boetes tout court bent? Moet je dan noodgedwongen 'geen mening' aankruisen?

Wat te denken van vraag 8: “Europa moet meer sociale bevoegdheden krijgen”. Om wat te doen? Om ze af te bouwen, te nivelleren of te versterken? Als ik voor een 'socialer Europa ben' kan ik eigenlijk zowel 'eens' als 'oneens' stemmen.

Soms weet je niet goed hoe je de vraag moet interpreteren, zoals bij vraag 34: “Mensen moeten meer belastingen (BTW) betalen op wat ze kopen dan op wat ze verdienen”. Wel ik vind de lasten op lonen inderdaad te hoog, maar dat betekent niet dat ik voor minder inkomsten ben voor de staat, want daar gebeurt de herverdeling. Ik zou 'eens' kunnen stemmen als de BTW dezelfde blijft, de lasten op lonen naar beneden gaan (om dus werkgelegenheid kunnen bevorderen, als dat zo gestuurd wordt tenminste) EN als dat gecompenseerd wordt met een vermogensbelasting en een belasting op fossiele brandstoffen. Ik zou ook 'oneens' kunnen stemmen als de vraag betekent dat de BTW effectief omhooggaat omdat het een regressieve belasting is die de armen zwaarder belast dan de rijken (cfr ook de toelichting in de stemtest bij sp.a). Help me!

Stem tegen kernwapens = stem voor partijen die kernwapens willen behouden?

Het wordt helemaal hilarisch als je naar vraag 26 gaat. Die luidt: “Alle kernwapens die op Belgisch grondgebied opgeslagen zijn, moeten worden verwijderd”

Volgens de stemtest zijn er 4 partijen het daar mee eens: Groen, SP.A, N-VA en Open VLD. Twee partijen zijn het oneens: CD&V en Vlaams Belang.

De werkelijkheid is behoorlijk anders en vooral complexer. Groen en SP.A zijn het duidelijkst. Ze hebben beide zelfs een wetsvoorstel ingediend dat een verbod vraagt van kernwapens op ons grondgebied. Duidelijker kan niet en dus zijn ze hier goed gepositioneerd in deze stemtest.

Voor de partijen N-VA, Open VLD en CD&V ligt het ingewikkelder. Hoewel de eerste twee in de stemtest het zogezegd eens zijn met de stelling en de CD&V oneens, zeggen ze ten gronde allemaal hetzelfde.

Kijken we eens naar het N-VA-standpunt. Een opiniestuk van Theo Franken, Karl Vanlouwe, Karolien Grosemans en Bert Maertens van 18 maart draagt de titel: 'Het kernwapenvoorstel van SP.a is slechte blufpoker'. Tiens, beide partijen, N-VA en SP.A zijn het volgens de stemtest nochtans eens rond dit onderwerp. Als je het opiniestuk leest, zal je het erg vreemd vinden dat de N-VA positief antwoordt op het standpunt dat de kernwapens 'MOETEN' worden verwijderd.

In het opiniestuk luidt het: “Een eenzijdige terugtrekking van Amerikaanse kernwapens is immers politieke science fiction.” Verderop klinkt het behoorlijk duidelijk: “Voor de nieuwe NAVO-lidstaten blijft de aanwezigheid van Amerikaanse kernbommen een veiligheidsgarantie tegen dat Russische imperialisme. Als we met een kleine kliek gastlanden vragen aan de VS om de kernwapens te verwijderen, zullen de Oostelijke lidstaten zich in de kou gelaten voelen. Dat komt de solidariteit op het Europese vasteland niet ten goede.” Toen de vredesbeweging op de koffie ging bij de N-VA, maakte de partij duidelijk dat ze geen 'eenzijdige' ontwapening wil en bovendien alles in overeenstemming moet gebeuren met de NAVO. Dat is zelfs geen genuanceerd 'eens' op het standpunt van de stemtest, maar hooguit een genuanceerd 'oneens'. Maar als je tegen kernwapens bent en de enquête invult dan krijg je dus positieve punten bij de partij N-VA voor wie het er de facto op neerkomt dat de kernwapens moeten blijven.

De Open VLD-toelichting bij de stemtest klinkt als volgt: “Principieel is onze partij tegen de aanwezigheid van kernwapens op ons grondgebied”. Ah ja? In werkelijkheid geldt voor de Open VLD hetzelfde als voor de N-VA, ook al blaast de partij geregeld warm en koud. In het onderhoud dat de vredesbeweging had met Open VLD klonk het net als bij de N-VA: ja, een kernwapenvrije wereld, MAAR enkel met goedkeuring van de NAVO en unilaterale maatregelen zijn uit den boze. In het kiesprogramma van Open VLD staat er niets over kernwapens. Maar eerder antwoordde Hilde Vautmans namens Open VLD het volgende: “Zolang er kernwapens zijn bij niet-NAVO landen zoals bv. Rusland, of nieuwe landen die een bedreiging kunnen vormen voor de Alliantie kernwapens ontwikkelen, moet de NAVO over minimale geloofwaardige en betrouwbare nucleaire ontradingskracht beschikken. Bij gevolg zullen nucleaire wapens nog voor langere tijd een rol blijven spelen in de NAVO-strategie.” Hilde Vautmans gaf net als Guy Verhofstadt trouwens nochtans hun steun aan de campagne 'Time to Go' van de vredesbeweging voor de verwijdering van de kernwapens. Warm en koud dus, maar alleszins geen eensluidend positief antwoord op het standpunt in de stemtest.

CD&V staat als oneens ingeschaald op de vraag of de kernwapens weg moeten. Nochtans leest de toelichting op de stemtestsite zelf als volgt: “We zijn voor wereld zonder kernwapens, maar ontwapening zal moeten gebeuren via internationale afspraken”. Dat werd ook bevestigd in ons onderhoud ter zake, toen de CD&V eveneens het standpunt huldigde dat dit in consensus met de NAVO moet gebeuren. Idem als N-VA en Open VLD dus, maar volgens de stemtest huldigen ze tegengestelde standpunten.

Een goede raad: beschouw de stemtest als een leuk spelletje, maar laat er best je stem niet van afhangen.

Ludo De Brabander - 2 mei 2014