Strijdliederencafe affiche 2018

Antwerpen vrij

20180506

20180508 Affiche achtmei

18 00485 EXPO-Pacifisme St A2 HR DRUKKLAAR eindversie logo-page-001

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Op 19 juni 2014 organiseerden  het Financieel Actienetwerk (FAN) en RJF (Réseau pour la Justice Fiscale) hun vierde dag van de fiscale rechtvaardigheid.

Op deze dag willen FAN en RJF aan een zo breed mogelijk publiek laten weten dat het enkel de gewone mensen zijn die belastingen betalen. Er werd een boodschap over gans het land verspreid dat de belastinginkomsten van de federale overheid voor 2/3de van de inkomsten uit arbeid en uit de consumptiebelastingen komen. In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, werd aangetoond dat de winsten van bedrijven en kapitaal weinig tot niets bijdragen aan de overheidsinkomsten. Deze dagen vliegen de berichten over de zeer hoge belastingdruk rond onze oren. Natuurlijk is de belastingdruk hoog, dat is niet te ontkennen, maar wat altijd in de schaduw blijft is de oneerlijke verdeling van de druk. Vooral de werkende mensen betalen veel belastingen, terwijl vermogen en multinationale ondernemingen veel minder bijdragen en meestal ook nog de financiële constructies gebruiken om aan een veel lagere belastingdruk te ontsnappen.

Er wordt dus een fiscale oorlog gevoerd, maar dan door de vermogenden, het kapitaal en de grote vennootschappen tegen de werknemers, de werkende werknemers en de werkloze werknemers, de gewone mensen, de armen.

De wereldwijde financiële mondialisering heeft de mogelijkheden verruimd om via gesofistikeerde financiële instrumenten vermogens en kapitaal te versassen, soms letterlijk weg te flitsen, ver weg uit het bereik van de fiscale ambtenaren. Terwijl CEO’s, bankiers, topmanagers en topsporters volop profiteren van de mondiale fiscale oorlog en zich als arrogante winnaars gedragen, betalen de meeste loon- en weddetrekkenden gewoon hun belastingen en hoesten ook nog eens de centen op voor de gaten in de welvaartsstaat die de graaiers en de roofdierspeculanten achterlaten.

Met deze dag van de fiscale rechtvaardigheid willen de netwerken waarvan zowel de drie grote vakbonden als enkele NGO’s zoals 11.11.11, Fairfin, Oxfam-Solidareit, BBL en sociale bewegingen zoals Attac Vlaanderen, Masereelfonds en LEF lid zijn, maar ook LBC en KWB een tegengewicht bieden aan de Tax Freedom Day, een anti-belastingsoffensief dat jaarlijks wordt gepropageerd door het consultancykantoor PricewaterhouseCoopers.

Onder de slogan “Wordt de taart eerlijk verdeeld” werd een flyer uitgedeeld worden aan de treinstations. Ook in de bedrijven wil het FAN vanaf 19 juni de flyer verder verspreiden. En de volgende federale regering? Die krijgt een echte taart die de onrechtvaardige belastingverdeling symboliseert.

Actie aan 24 treinstations

Van 7u tot 9u werden er donderdag 19 juni tienduizenden flyers verdeeld aan 24 treinstations. Op de flyer staat de taart afgebeeld die de ongelijke belastingdruk symboliseert. Tevens konden de reizigers kunnen kennis maken met de eisen die nodig zijn om tot meer fiscale rechtvaardigheid te komen.

De acties gingen door aan volgende treinstations: Antwerpen-Centraal, Antwerpen-Berchem, Sint-Niklaas, Wetteren, Buggenhout, Lebbeke, Roeselare, Tielt, Lichtervelde, Neerpelt, Genk, Sint-Truiden, Hasselt, Oudenaarde, Tienen, Gent, Aalst, Leuven, Vilvoorde, Mechelen, Brussel-Noord, Brussel-Centraal, Luik, Charlerloi.

In de komende werken zullen de flyers massaal in de bedrijven verdeeld worden door vakbondsmilitanten.

Centrale actie

Een FAN/RJF delegatie werd door de ontslagnemende minister van Financiën, Koen Geens, ontvangen.

De delegatie bestond o.a. uit Rudy De Leeuw ( Voorzitter ABVV/FGTB); Anne Demelenne (Algemeen Secretaris ABVV; voorzitter Waals ABVV); Marie Hélène Ska (Algemeen Secretais ACV), Marijke Persoone (Adjunct Algemeen Secretaris LBC-NVK); Daniel Puissant (Secretaris RJF) ; Bogdan Vandenberghe (Algemeen Secretaris 11.11.11); François Gobbe (Kairos-Europe); Steven Buelens (Stafmedewerker KWB) en Michel Vanhoorne (Coördinator LEF).

De delegatie bezorgde een fiscaal memorandum aan Koen Geens, minister van Financiën voor lopende zaken, alsook een taart die de fiscale onrechtvaardigheid symboliseert.

Met deze actie willen het FAN en RJF de partijen, die nu onderhandelen over de samenstelling van de toekomstige regering, er nog eens aan herinneren dat bezuinigingen helemaal niet onvermijdelijk zijn.
Om publieke diensten te financieren, om te vechten tegen armoede en uitsluiting, voor een eerlijker belastingstelsel: daarvoor is een belastinghervorming dringend nodig.
Het houdt ook de volledige en effectieve opheffing van het bankgeheim in, de transparantie op inkomsten uit kapitaal, de invoering van een progressieve belasting op grote fortuinen, een hervorming van de vennootschapsbelasting die goed is voor bedrijven die ècht banen creëren en een vastberaden strijd tegen fraude en belastingontduiking.

Ter herinnering: "Tax Justice Day" is een reactie op de "Tax Freedom Day" van PwC. Pricewaterhouse Coopers, een internationaal kantoor voor boekhoudkundig en fiscaal advies, berekent elk jaar de datum van Tax Freedom Day . Dat is volgens hen de dag van het jaar waarin de werknemer (of het bedrijf) in België al zijn fiscale verplichtingen heeft voldaan. Het idee is dat zij pas de volgende dag beginnen te werken voor zichzelf. Zo zet PwC het werken voor de overheid en het werken voor jezelf tegenover mekaar af. Alsof de overheidsuitgaven (voor o.a. onderwijs, gezondheidszorg, openbaar vervoer, cultuur), de sociale bescherming en de pensioenen niets bijdragen aan het welzijn van de burgers.

Reactie van de Minister
In zijn repliek stelde de Minister voorafgaandelijk dat hij zich in periode van lopende zaken terughoudend moet opstelllen.

Hij zei begrip te tonen voor de eisen van het FAN-RJF, maar dat fiscaliteit een delicate materie is, waarvoor België in de sterk internationaal bepaalde context weinig speelruimte heeft.

Hij denkt echter dat er hoop kan geput worden uit de internationale rijping van de geesten voor meer controle op vermogens, en winsten van multinationals.

Foto's van deze geslaagde actie kunnen bekeken worden via https://picasaweb.google.com/101161532789719614865/TJD2014

Slotbeschouwing: “Zonder belastingen, geen beschaving!”

Eric Goeman, coördinator FAN, woordvoerder nationale actiecampagne “laat het grote geld niet ontsnappen”: “De jaarlijkse boodschap van Tax Freedom Day en PwC is een ultraliberale boodschap: Het bij elkaar graaien van private rijkdom gaat voor op het herverdelen van die rijkdom onder alle burgers, de sociale basis van een verzorgingsstaat. Dus mogen en moeten alle wettelijke middelen en onwettelijke middelen gebruikt worden om het betalen van belastingen te vermijden. Het recht van de sterksten (en de rijksten) primeert boven de solidariteit en boven een overheid die haar primaire taken zoals sociale bescherming en het leveren van goede publieke diensten aan iedereen kan uitvoeren. De vermogens en vennootschappen, ondersteund door de ideologische hetze tegen belastingen van o.a. PwC, ondergraven de overheid en de sociale welvaartsstaat en daarmee ook de sociale en politieke democratie. Er is een opstapeling van private rijkdom (en macht) aan de ene kant en collectieve verarming (afbraak van de sociale welvaartsstaat) aan de andere kant. De rijke private actoren (“speculanten” waaronder vooral pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en allerlei hedgefunds die men liever “beleggers” noemt) komen steeds meer tegenover “verarmde” overheden te staan. Toch is de rol van diezelfde overheden niet onschuldig of neutraal: zij zijn “promotors van de mondiale competiviteit” waarvoor alles moet wijken (publieke diensten, werkzekerheid, sociale bescherming, enz.). Er is ook een ideologische en gemediatiseerde hetze tegen belastingen (zeker voor vermogens en vennootschappen) vanuit allerlei liberale en conservatieve rechtse denktanks in Europa, ondersteund door internationale accountants en fiscale adviesbureaus zoals PriceWaterhouseCoopers (PwC): hun dogma is “leve bezuinigingen” hetgeen staat voor het ontvetten van de overheid= minder verzorgingsstaat, meer sterke staat = nog meer het recht van de sterkste, de sociale jungle dus.

Daarom moeten we duidelijk laten weten aan alle fiscale staatverlaters: zonder belastingen is er geen beschaving!”

FAN - 19 juni

De leden van FAN (Financieel Actie Netwerk) zijn:  ABVV, ACLVB, ACV, ATTAC-VLAANDEREN, BBL, FAIRFIN, KWB, LBC-NVK, LEF, MASEREELFONDS,11.11.11 & OXFAM-SOLIDARITEIT