2018-10-27---Noche-Cubana-Vrienden-van-Cuba

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Voordracht - '100jaar na einde WOI'' Leuven, 1 maart.

 

Op 1 maart om 20u. organiseren wij (Leuvense Vredesbewegingen) in samenwerking met Stad Leuven en KU Leuven deze voordrachtavond in de Grote leeszaak Bib. Univ. Ladeuzeplein 21. Dit is de eerste activiteit die wij organiseren naar aanleiding van: 2018 herdenkingsjaar '100jaar na einde WOI'.

 

programma:

19.40u. Universiteitsbeiaardier Luc Rombouts speelt vredesliederen op de beiaard in de bibliotheek toren

 

20.00u. Welkomwoord door : Vicerector Bart Raymaekers namens KU Leuven en Denise Vandevoort schepen van cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking namens Stad Leuven

 

20.15 – 22.15u. Voordracht door dr. Pat Patfoort 'conflict transformatie en geweldloze conflicthantering'

 

dr. Pat Patfoort, is antropologe en vredesvrouw. Haar werk rond conflicten op het interetnisch niveau, zoals in de Kaukasus, in Kosovo, in Rwanda, in Oost-Congo, in Senegal hebben internationale uitstraling.Regelmatig werkt ze samen met Quakers, katholieke organisaties zoals Pax Christi en Caritas, de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa), de Raad van Europa en de VN. Ze legt duidelijke verbanden tussen het persoonlijke en maatschappelijke gebeuren.

 

Toegang is gratis.