Debat Eeklo

20181201 Affiche

                             Meer info...

20181025 Klimaat

Information                Meer info...

HbH TinaTamara Facebook C 002clean

                                   Meer info

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Van  zaterdag 14 juli tot en met zondag 22 juli 2018 van 14u tot 18u  in de MIRY Concertzaal. Gratis inkom. Coördinator: Eric Goeman, voorzitter Democratie 2000. Door gezondheidsproblemen laat hij zich als moderator vervangen door een reeks bekende Gentenaars.

Zaterdag 14 juli: BURGEMEESTERSDEBAT: KUNNEN DE STEDEN DE WERELD REDDEN? (Over stedelijkheid, sociale ongelijkheid en diversiteit):

Inleiding door ERIC CORIJN.

Moderator: DOMINIQUE WILLAERT (artistiek leider Victoria DeLuxe)

met DANIEL TERMONT(burgemeester Gent); BART SOMERS (burgemeester Mechelen); ERIC CORIJN(Stadssubsidies VUB, oprichter COSMOPOLIS); RIK PINXTEN (emeritus gewoon hoogleraar antropologie van religies UGent; auteur van o.a. “De eeuw van onze kinderen” en recent “Het nieuwe vertrouwen”, EPO); IKRAME KASTIT (co-coördinator Uit De Marge, een vzw die ijvert voor de rechten van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren door maatschappelijke verandering; Groen gemeenteraadslid Stad Antwerpen); FRANC WEERWIND (burgemeester ALMERE, Nederland); KARL-FILIP COENEGRACHTS (strategisch coördinator Stad en OCMW Gent); MANU CLAEYS (Voorzitter stRaten-Generaal; auteur van “RED DE DEMOCRATIE!”, Uitgeverij Polis)

Zondag 15 juli: NIEUW RECHTS (Over de internationale Nieuwe Rechtse Orde, de hedendaagse anti-verlichting en de digitale anti-democratie)

Inleiding door ICO MALY

Moderator: AN DE BISSCHOP (docent kunstagogiek en -didactiek aan School of Arts-Koninklijk Conservatorium Gent)

 

met ICO MALY(docent digitale media en politiek Universiteit Tilburg en auteur van “Nieuw Rechts”); DOMINIQUE WILLAERT (artistiek leider Victoria DeLuxe); ELS KEYTSMAN (directeur UNIA, het vroegere Centrum voor Gelijkheid van kansen en racismebestrijding); TARIK FRAIHI(politiek directeur GROEN); RUDY DE LEEUW (oud-voorzitter ABVV); YASSINE BOUBOUT (voorzitter Movement X en student rechten); YASMINE KHERBACHE (Volksvertegenwoordiger Vlaams parlement en gemeenteraadslid Antwerpen voor SP.A; lijstduwer gemeenteraadslijst Antwerpen en lijsttrekker district Antwerpen); SOFIE DE GRAEVE (Woordvoerster en beleids- en inhoudelijk medewerkster FURIA); ANYA TOPOLSKI (prof. politieke filosofie Radboud Universiteit Nijmegen; auteur van o.a. “Ahrendt, Levinas and a Politics of Relationality” en “Is there a Judeo-Christian Tradition? An European Perspective”; oprichter EEN ANDERE JOODSE STEM, www.eajs.be);

 

Maandag 16 juli: “ALS DE LAATSTE BOOM GEVELD IS, ETEN WE ONS GELD WEL OP” (Het kapitalisme versus de aarde):

Inleiding door LUDO DE WITTE

Moderator: KARIM ZAHIDI (filosoof en hoogleraar faculteit wijsbegeerte UAntwerpen; voorzitter Masereelfonds; bariton bij Brussels Brecht-Eislerkoor; co-auteur “De Paradox van Hayek”, uitgeverij EPO)

 

LUDO DE WITTE (auteur van “als de laatste boom geveld is, eten we ons geld wel op”); NIC BALTHAZAR (filmmaker en milieuactivist); JORIS VANDENBROUCKE (fractievoorzitter SP.A Vlaams Parlement); DIRK HOLEMANS (coördinator/hoofdredacteur denktank Oikos; gemeenteraadslid Groen Gent; auteur van o.a. “Vrijheid en Zekerheid – Naar een sociaalecologische samenleving” EPO); TINE HENS (redacteur MO; historica en auteur van “HET KLEIN VERZET” (EPO, 2015), het verhaal van mensen die bewijzen dat een andere, sociaalecologische economie mogelijk is); STEVEN VROMMAN (Low Impact Man; voetafdrukminimalist; auteur, performer en duurzaam ondernemer); TINE HEYSE (Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid Stad Gent)

 

Dinsdag 17 juli: 50 jaar na MEI ’68: EEN FLIRT MET DE REVOLUTIE (Van hernieuwde klassenstrijd tot identitaire politiek)?

Inleiding door PAUL GOOSSENS

Moderator: JAN DUMOLYN (historicus en hoogleraar UGent; co-auteur “België, een geschiedenis van onderuit”, EPO)

 

Met PAUL GOOSSENS (ex-hoofredacteur De Morgen; opiniemaker; Europaspecialist; studentenleider in Leuven ’67 en auteur van “1968, het jaar dat nooit voorbijgaat”,EPO); ERIC CORIJN(Stadsstudies VUB, oprichter COSMOPOLIS); BRIGITTE RASKIN (auteur, publiciste); JAMILA CHANNOUF (superdiversiteitsrebel; auteur van “Sandwichkinderen”, 2018, uitgeverij EPO; iniatiefneemster De Gentse Lente); KRIS MERCKX (stichter Geneeskunde voor het Volk (PVDA); auteur van o.a. “Een kwarteeuw Mei ‘68” (EPO, 1993, samen met Ludo Martens) en “Dokter van het volk” (EPO, 2008); KARL VAN DEN BROECK (Hoofdredacteur onafhankelijk nieuwsmedium APACHE; was 18 jaar journalist bij De Morgen en 5 jaar hoofdredacteur Knack; auteur van o.a. “Waarom ik de Indianen wil redden – Het kruis van Sitting Bull (Polis); GEERT BUELENS (auteur van “De Jaren zestig. Een cultuurgeschiedenis”; dichter en hoogleraar in Utrecht/Stellenbosch); THOMAS DECREUS (Hoofdredacteur De Wereld Morgen; organiseerde SHAME betoging in Brussel in januari 2011 tegen het democratisch deficit; auteur van “Een paradijs waait uit de storm. Over markt, democratie en verzet.” EPO, 2013; Samen met Christophe Callewaert “Dit is morgen” (EPO, 2016)

 

Woensdag 18 juli: EERSTE GENTS STADSDEBAT: OVER WONEN, ARMOEDE, SOCIALE ONGELIJKHEID EN LEEFBAARHEID: met Gentse lijsttrekkers gemeenteraadsverkiezingen

Inleiding door DOMINIQUE WILLAERT

Moderator: PASCAL DEBRUYNE (postdoctoraal onderzoeker UGent; voorzitter van vzw Uit De Marge, Samenlevingsopbouw Gent vzw en beleidsmedewerker integratie bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen)

 

Met (RUDY CODDENS(SP.A), TOM DE MEESTER(PVDA), MIEKE VAN HECKE (CD&V), ELKE DECRUYNAERE(GROEN), ANNELEEN VAN BOSSUYT (N-VA), MERYEM KACAR (BE ONE); MATHIAS DE CLERCQ (OPEN VLD); DOMINIQUE WILLAERT (artistiek leider Victoria DeLuxe); TINA DE GENDT (migratie-historica, schrijfster, auteur van “Turkije aan de Leie”); MOHAMED BEN HADDOU (Voorzitter Averroes Vzw; Algemeen Coördinator Moslim AdviesPunt; Verslavingstherapeut De Sleutel); JAN NAERT (Onderzoeker UGent; voorzitter Vzw. LEJO)

 

Donderdag 19 juli: “200 JAAR KARL MARX” (WAT ZIJN VANDAAG NOG DE POLITIEKE, ECONOMISCHE, SOCIALE GEVOLGEN? WAT HEEFT MARX VOOR ONS NOG IN PETTO VOOR DE SOCIALE STRIJD? IS MARX VERANTWOORDELIJK VOOR MILJOENEN DODEN ONDER HET COMMUNISME?)

Inleiding door VINCENT SCHELTIENS

Moderator: RIK VAN COILLIE (Hoofd vorming BBTK)

 

met KARIM ZAHIDI (filosoof en hoogleraar faculteit wijsbegeerte UAntwerpen; voorzitter Masereelfonds; bariton bij Brussels Brecht-Eislerkoor; co-auteur “De Paradox van Hayek”, uitgeverij EPO); VINCENT SCHELTIENS (doctor in de geschiedenis (Power in History, Centrum voor Politieke Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen; auteur van o.a. “Met dank aan de overkant. Een politieke geschiedenis van België”; uitgeverij POLIS); JO DE LEEUW (moraalfilosofe; Ernest Mandellezingen; auteur van “VROUWEN EN FASCISME”; TamTam, sociale beweging tegen het neoliberale model); MEINDERT FENNEMA (Emeritus Hoogleraar Politieke Theorie Universiteit van Amsterdam; co-auteur van “Dorpspolitiek. Waar is het lokale gezag?); ERIC CORIJN (Stadsstudies VUB, oprichter COSMOPOLIS); JOEL DE CEULAER (journalist De Morgen, opiniemaker, columnist, auteur o.a. “Grote Vragen”, maakte o.a. “Spraakmakers” voor Canvas); SADDIE CHOUA (kunstenaar, feministe)

 

Vrijdag 20 juli: “WAT ZOUDT GE ZONDER ’T VROUWVOLK ZIJN?” (OVER EERSTE, TWEEDE EN DERDE FEMINISTISCHE GOLF)

 

Inleiding door MONIKA TRIEST

Moderator: BIEKE PURNELLE (Directeur Kenniscentrum voor gender, feminisme en gelijke kansen RoSa; freelance journaliste, blogster en columniste MO)

 

met MONIKA TRIEST (onderwijsdeskundige en feministe van het eerste uur; promoveerde in de klassieke filologie; In de jaren 1980 bekleedde zij eerste leerstoel vrouwenstudies Universiteit Amsterdam; publiceerde “Met de duivel naar bed. Heksen in de Lage Landen” en “Wat zoudt gij zonder ’t vrouwvolk zijn”); ANJA MEULENBELT (Nederlands bekendste feministe; vorig jaar in Gent gelauwerd met de Prijs Jaap Kruithof); KATRIEN NEYT (Gewestelijk Secretaris ABVV Oost-Vlaanderen); MONIKA VAN PAEMEL (auteur); CHANTAL DE SMET (oprichtster Dolle mina Gent; stond mee aan de wieg van de eerste Vrouwendag in Brussel in 1972; voormalig departementshoofd Gentse Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK); KRIS SMET (feministe, ex-VRT medewerkster; auteur “Liefde met alle geweld”); SADDIE CHOUA (feministe, kunstenaar); BAHARAK BASHAR (feministe, activiste)

 

Zaterdag 21 juli: : "Kritiek hebben op regeringen wordt gevaarlijker" (Jaarreport Amnesty International) en “De strijd voor mensenrechten is meer dan ooit belangrijk”

 

Inleiding door FRANCINE MESTRUM

Moderator: MATTHIAS LIEVENS (deeltijds docent Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, Centrum voor Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie, KULeuven; co-auteur “De mythe van de groene economie”, EPO)

 

 

met WIES DE GRAEVE (directeur Amnesty International Vlaanderen); ANNUSCHKA VANDEWALLE (Algemeen Secretaris FOS); BRUNO VERLAECKT ( Voorzitter ABVV Regio Antwerpen Algemene Centrale Antwerpen-Waasland); MARC REYNEBEAU (historicus, opiniemaker, journalist en columnist De Standaard); FRANCINE MESTRUM (doctor sociale wetenschappen; doet onderzoek naar sociale rechtvaardigheid, ontwikkeling en samenwerking, armoede, ongelijkheid en mondialisering. Voorzitter mondiale netwerk Global Social Justice (www.globalsocialjustice.eu); werkt  aan project ‘social commons’ (www.socialcommons.eu ) voor een transformatieve en universele sociale bescherming); JAN BUELENS (advocaat Progress Lawyers Network; doceert collectief arbeidsrecht en vergelijkend sociaal recht UAntwerpen; verantwoordelijk  departement sociaal recht bij PROGRESS Lawyers Network; gespecialiseerd in Europees sociaal recht, collectief arbeidsrecht, individueel arbeidsrecht en welzijnsrecht; mede-oprichter European Lawyers for Workers; vice-voorzitter International Centre for Trade Union Rights (www.ictur.org); lid Raad van Bestuur Vereniging voor Arbeidsrecht (VVA) en Instituut Samenwerking Universiteit Arbeidersbeweging (ISUA); ALONA LYUBAYEVA (initiatiefneemster Refugee Party); TINE DESTROOPER (directrice Vlaams Vredesinstituut); CHRISTOPHE BUSCH (algemeen directeur Kazerne Dossin); GIE GORIS (hoofdredacteur MO Magazine)

 

Zondag 22 juli: “WIJ ZIJN NIET HET OCMW VAN DE WERELD” tot “OPEN GRENZEN BEDREIGEN DE SOCIALE ZEKERHEID”

Inleiding door CHARLOTTE VANDYCKE

Moderator: PASCAL DEBRUYNE (postdoctoraal onderzoeker UGent; voorzitter van vzw Uit De Marge, Samenlevingsopbouw Gent vzw en beleidsmedewerker integratie bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen)

 

met RIK VAN COILLIE (hoofd vorming BBTK), IVE MARX (hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, waar hij vooral doceert in de opleidingen Sociaal-Economische Wetenschappen en Sociologie), CHARLOTTE VANDYCKE (Dagelijkse leiding en woordvoerster Vluchtelingenwerk Vlaanderen); BENOIT DHONDT (advocaat en praktijk assistent Human Rights Centre UGent; Ontving een master in “Conflict en Ontwikkeling” aan UGent en vervolmaakte studie in “Theorie en praktijk van de Mensenrechten” in Universiteit Essex (UK); gespecialiseerd in migratie- en vluchtelingenrecht zowel voor Belgische rechtbanken als Europees Hof voor de rechten van de mens); SAMIRA ATILLAH (mensenrechten activist; columnist en opiniemaker (De Morgen, De Standaard, Knack); binnenkort auteur boek over vluchtelingen, uitgeverij Houtekiet); OMAR BA (Consultant diversiteit en inclusie; lid ENPAD en kandidaat gemeenteraadsverkiezingen Groen)