GF debatten 2019
                                  Meer info

Def affiche 2019 1
                                Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

België & EU: naar een samenhangend migratiebeleid

Je bent welkom op vrijdag 22 februari 2019 voor drie leersessies en een politiek debat over een samenhangend federaal en EU-migratiebeleid. We geven eerst de kans om kennis te maken met een aantal inzichten van experten over drie deelthema’s over het migratiebeleid. Alle experten hebben ook op één of andere wijze meegewerkt aan het Global Compact on Migration, dat nu ook door de Belgische regering werd aanvaard in de Verenigde Naties. Na die leersessies gaan we met deze experten, de aanwezigen en politici in debat.

Dit is het programma:

12:00u met een onthaal met lunch.

13:30u Drie leersessies
 — Europa & arbeidsmigratie. Met Jan Knockaert, coördinator FAIRWORK Belgium
 — Het EU grenzenbeleid en de effecten op de grondrechten van migranten met en zonder wettig verblijf. Met Kadri Soova, advocacy officer PICUM.org
 — Veilige & legale routes voor migranten & vluchtelingen. Met Flor Didden, beleidsmedewerker migratie van 11.11.11.

16:00u Politiek leerdebat met (in alfabetische volgorde): Bart Staes (Groen), Helga Stevens (N-VA), Kathleen Van Brempt (SP.A), Open VLD en CD&V (gevraagd).

Einde voorzien om 18:00u.

Praktisch: deze activiteit vindt plaats in Via Via café, Baksteenkaai 74, 1000 Brussel (metro Sint-Katelijne)

Inschrijven via de website van Orbit vzw

vrijdag, 22 februari, 2019 - 12:00
Via Via café, Baksteenkaai 74, 1000, Brussel, België

Bron: https://www.mo.be/belgi-eu-naar-een-samenhangend-migratiebeleid?utm_campaign=emo&utm_medium=newsletter&utm_source=email