Posterred Green Small FR.indd

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Islamitische verlichting? Hedendaagse moslimfilosofen over de rede


Ook in de Islamitische wereld proberen filosofen bij te dragen aan het vinden van antwoorden op de grote vraagstukken van onze tijd. Denkers putten uit het Islamitisch erfgoed, maar willen ook gebruik maken van de verworvenheden van de Westerse filosofie.

Deze intellectuele, kritische hervormers en wetenschappers, geen predi- kers, ijveren voor een humanistische kijk op de Islam en een rationeel discours. Maar hoe moeilijk is het werken tussen enerzijds islamisten die elke vreemde invloed willen weren en anderzijds modernisten die vinden dat het niet kritisch genoeg kan. En dit tegen een achtergrond van grote beperking van intellectuele vrijheden.

Vrijdag 15 maart, 14u
Karel Van Miert gebouw (VUB), Pleinlaan 5
zaal Van Gogh (5de verdieping, lokaal 5.61)

Dr. Carool Kersten (NL) is arabist en historicus van de Islam. Hij is verbonden aan het departement theologie en religieuze studies aan de King’s College London. Eerder leidde hij er het departement Midden-Oosterse Studies. Dr. Kersten heeft in Saudi-Arabië gewoond en gewerkt en in Thailand speciali- seerde hij zich in de Aziatische Islamitische filosofen.

Lezing gegeven in het kader van de Week van de Verlichting, een evenementenreeks aan de VUB van 7/03 tot 21/03. Check de website www.wvdv.be of vind ons op facebook.

Document in PDF