190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Klotejobs de schaduwzijde van de flexibiliteit

affiche klein 2019

Zij hadden hun redenen

FT 2019 Poster NL                            Lees meer...

tract manif 2 avril fr                           Plus d'infos

Tract manif 2 april NL                         Meer info

LES JOURNEES IMAGINE affiche                 brochure

AGE 14

HbH2019 RightsNow 001nl
                                 Meer info

Delen van artikels

Islamitische verlichting? Hedendaagse moslimfilosofen over de rede


Ook in de Islamitische wereld proberen filosofen bij te dragen aan het vinden van antwoorden op de grote vraagstukken van onze tijd. Denkers putten uit het Islamitisch erfgoed, maar willen ook gebruik maken van de verworvenheden van de Westerse filosofie.

Deze intellectuele, kritische hervormers en wetenschappers, geen predi- kers, ijveren voor een humanistische kijk op de Islam en een rationeel discours. Maar hoe moeilijk is het werken tussen enerzijds islamisten die elke vreemde invloed willen weren en anderzijds modernisten die vinden dat het niet kritisch genoeg kan. En dit tegen een achtergrond van grote beperking van intellectuele vrijheden.

Vrijdag 15 maart, 14u
Karel Van Miert gebouw (VUB), Pleinlaan 5
zaal Van Gogh (5de verdieping, lokaal 5.61)

Dr. Carool Kersten (NL) is arabist en historicus van de Islam. Hij is verbonden aan het departement theologie en religieuze studies aan de King’s College London. Eerder leidde hij er het departement Midden-Oosterse Studies. Dr. Kersten heeft in Saudi-Arabië gewoond en gewerkt en in Thailand speciali- seerde hij zich in de Aziatische Islamitische filosofen.

Lezing gegeven in het kader van de Week van de Verlichting, een evenementenreeks aan de VUB van 7/03 tot 21/03. Check de website www.wvdv.be of vind ons op facebook.

Document in PDF

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant