GF debatten 2019
                                  Meer info

Def affiche 2019 1
                                Meer info

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Herdenking Ato7 omaanvallen op Hiroshima en Nagasaki
Leuven, 7 augustus

Op woensdag 7 augustus 2019 organiseert de Leuvense Vredesbeweging een Hiroshima/Nagasaki/Fukushima-herdenking, tijdens wekelijkse stille wake van Vrouwen in 't Zwart Leuven. Tijdens de wake wordt een petitie verspreid, die oproept om financiering van kernwapens te stoppen en het kernwapenverbod te ondertekenen.

Praktisch

Stadhuis Leuven

12.30 tot 14 u.