Zin TV

                                Meer info...

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Een Paard van Troje bedreigt onze democratie, onze sociale verworvenheden, onze hoge medische en culturele standaarden, onze regelgeving m.b.t. voedselveiligheid en ecologie, ja, zelfs onze onafhankelijke rechtspraak. Het gevaar schuilt in de vrijhandelsverdragen TTIP, CETA en TISA die op dit moment in het grootste geheim door de Europese Commissie onderhandeld worden . Op 15 juli vindt in Brussel de Tiende Ronde in de onderhandelingen over het TTIP plaats, en dat terwijl een groot aantal Brusselse gemeenten zichzelf recent TTIP-vrij verklaard hebben en de weerstand in de publieke opinie tegen deze verdragen alleen maar groeit.

Lees meer...

Delen van artikels

Afin de renforcer son équipe et son action, Pax Christi recherche un(e) chargé(e) d'études et d'animations (statut APE, CDI - temps plein).Afin de renforcer son équipe et son action, Pax Christi recherche un(e) chargé(e) d'études et d'animations (statut APE, CDI - temps plein).

Lees meer...

Delen van artikels

Vredesoverleg Gent herdenkt jaarlijks de nucleaire bombardementen op Hiroshima & Nagasaki. We herdenken hoe deze twee Japanse steden op het einde van de tweede wereldoorlog totaal vernietigd werden, met honderdduizenden doden als direct gevolg. We staan niet alleen stil bij de slachtoffers, maar willen ook dat dit verschrikkelijke wapen nooit meer gebruikt wordt. Een kernwapenvrije wereld nu!

Lees meer...

Delen van artikels

Tijdens de Gentse Feesten van 17 tot en met 26 juli kan je in Ons Huis te Gent, Vrijdagmarkt 9 een kapitalisme museum bezoeken. Elke dag van 14u tot 19u met rondleiding om 15u. Nocturne op vrijdag 24 juli (open tot 22u). Ingang via zijingang in de Meerseniersstraat nr.14. Lees hier meer.

Lees meer...

Delen van artikels

Vous en avez marre des « paroles paroles paroles » ? .. Passons tou.te.s à l’action !Après le week-end pédagogique du mois d’avril sur la dette et l'austérité, plusieurs participant.e.s ont proposé d'organiser une autoformation pour répondre ensemble à la pire des questions qui piquent : « Que faire ? ».

Lees meer...

Delen van artikels

De manier waarop de tewerkstelling van Oost-Europese werknemers in West-Europa geregeld is en vooral waarop het in de praktijk werkt leidt vaak tot mensonwaardige uitbuiting van deze werknemers en tot aanzienlijk verlies van waardige jobs. Dit is vooral in de bouw- en in de transportsector een groot probleem. Het gemeenschappelijk vakbondsfront organiseert daarom een grote manifestatie op woensdag 24 juni om 11 u aan het Luxemburgplein, in de schaduw van het Europees Parlement. Wij publiceren het pamflet van de vakbonden en het persbericht dat Algemene Centrale van het ABVV uitgaf n.a.v. een militanten vergadering van de sector bouw van de AC vorige vrijdag.

Lees meer...

Delen van artikels

Wist u dat de regering de griffierechten heeft verhoogd, de invoering van de BTW op advocatendiensten ongemoeid laat en dat sommige griffies in de namiddag gesloten zijn ? Wist u dat de regering plant om een aanzienlijk aantal vredegerechten te sluiten, om de rechten van de verdediging af te bouwen, om het Pro Deo systeem te verstrengen, om een remgeld in te voeren, om extra formalisme in te voeren … en weigert te investeren in justitie?

Saviez-vous que le gouvernement a augmenté les droits de rôle, n’a pas voulu renoncer à l’introduction de la TVA sur les prestations d’avocats et que certains bureaux de greffe seront fermés l’après-midi ? Saviez-vous que le gouvernement prévoit de fermer un nombre important de cours de justice de paix, de réduire les droits de la défense, de durcir et de restreindre le système Pro Deo, d’introduire une transaction pénale, d’introduire encore plus de formalisme,… et refuse d’investir dans la justice ?

Lees meer...

Delen van artikels

De federale regering buigt zich over de zgn. taxshift, o.a. met het oog op bijkomende lastenverlaging op de loonkost. Hoewel de non-profitsectoren niet in directe concurrentie gaan met het buitenland, is het wel belangrijk om in moeilijke budgettaire tijden middelen te zoeken om te kunnen blijven investeren in zorg, welzijn en cultuur. De mogelijke opbrengsten van de taxshift zijn potentiële middelen om te herinvesteren in de non-profitsectoren. Het recupereren van de besparing door de indexsprong is een andere mogelijkheid.

Lees meer...

Delen van artikels

Racisme et discrimination à l’emploi sont souvent une affaire de statistiques. Pourtant, les dégâts générés méritent une approche plus en profondeur. C’est ce que nous propose de faire Cécile Rugira le 24 juin à 18h chez Pax Christi.

Lees meer...

Delen van artikels

La Fondation Roi Baudouin a publié mi-mai une nouvelle étude qui ne manquera pas de contribuer à nourrir un débat bien informé sur les questions spécifiques que pose la présence de populations de culture musulmane dans notre pays depuis plus de cinquante ans. Corinne Torrekens, chercheuse à l'ULB et co-directrice de cette étude, viendra présenter ses résultats chez Pax Christi le mardi 23 juin à 18h.

Lees meer...