Delen van artikels

img 60209572

 

 

BRUSSEL - Bond Beter Leefmilieu (BBL) verwelkomt het gezamenlijk advies van de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven omtrent het mobiliteitsbudget. De sociale partners kiezen voor een budget dat stuurt richting milieuvriendelijke vervoersmodi en maken een uitkering in cash mogelijk voor diegenen die de woon-werkafstand beperken.

 

Nu is de federale regering weer aan zet. Volgens Bond Beter Leefmilieu hanteert ze bij de concretisering van het mobiliteitsbudget best volgende principes:

 

1. Het mobiliteitsbudget stimuleert nabijheid en minder woon-werkverkeer;
2. Het mobiliteitsbudget moedigt de keuze van duurzame vervoersmodi aan;
3. Het mobiliteitsbudget zorgt voor een vergroening van het wagenpark.

 

In ons persbericht van 23 maart 2017 werkten we die principes verder uit. De tankkaart kan volgens BBL onmogelijk deel uitmaken van het mobiliteitsbudget. Het is niet aan de overheid om (privaat) brandstofverbruik fiscaal te stimuleren.

 


 


Over Bond Beter Leefmilieu:

 

Bond Beter Leefmilieu verenigt en vertegenwoordigt natuur- en milieuverenigingen en versterkt de stem van alle milieubewuste koplopers in Vlaanderen. Samen met hen initiëren en stimuleren we de transitie naar een duurzame samenleving met een volledig hernieuwbare, circulaire economie. En we maken dit concreet door met burgers, bedrijven en overheden aan haalbare en innovatieve oplossingen te werken.

 

www.bondbeterleefmilieu.be

 

1507 LEF TrojanTreaty PRINT3

Human Chain

DWMLogo

facebook-logo

HartbovenHard KLEUR3-e1410788156744

vrede-logo-kleur-big

dette

petitie

areva

embargo Israel, geen militaire support