18 00485 EXPO-Pacifisme St A2 HR DRUKKLAAR eindversie logo-page-001

SKonica 5de18051714492 0001

strijdliederen

MF2018 aff A2 FR HR-page-001

MF2018 aff A2 NL HR-page-001

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Brussel, 10 juli 2017 – Op vrijdag 7 juli erkende de UNESCO een serie oude en primaire Europese bossen als natuurlijk werelderfgoed. Het gaat om intacte beukenbossen, waaronder het Zoniënwoud bij ons.


Het opmerkelijke beukenbos van het Zoniënwoud, erkend voor zijn rijke biodiversiteit, wordt het eerste gebied erkend als natuurlijk werelderfgoed in ons land, dankzij een gezamenlijke kandidatuur door de drie regio's (Brussel, Vlaanderen en Wallonië). WWF-België verwelkomt deze beslissing, die een echte erkenning is voor het ecologische en culturele belang van het Zoniënwoud.

 

Ook in Oost-Europa worden meerdere belangrijke primaire en oude bossen op de lijst geplaatst van UNESCO natuurlijk Werelderfgoed. Het gaat om 33 intacte beukenbossen die alle kenmerken vertonen van de complexe natuurlijke processen die dergelijke bossen uniek maken. De WWF-experten ter plaatse hebben een belangrijke rol gespeeld, naast collega's van verschillende andere ngo's, in het geheel van de stappen die geleid hebben tot deze erkenning. WWF-België steunt het werk in de regio al vijf jaar, is verheugd over deze beslissing, maar blijft waakzaam tegenover de druk die nog steeds op deze kwetsbare bossen ligt.

 

Voor WWF is het cruciaal dat deze bossen bewaard blijven voor de toekomstige generaties. Dat moet gebeuren door een verantwoordelijk en efficiënt bosbeheer en door het behouden van zones waar de natuurlijke kringloop integraal gerespecteerd wordt. Ook de strijd tegen de klimaatverandering is hier van belang. Beuken zijn hier heel gevoelig aan en als we de ecosystemen die nu werelderfgoed worden willen beschermen is het bewaren van de kringloop belangrijk.

 

Deze erkenning van de UNESCO toont ook aan dat Europese samenwerking absoluut noodzakelijk is om grensoverschrijdende natuurgebieden te bewaren en beschermen.

 

Bron: https://wwf.be/nl/nieuws/unesco-erkenning-van-zonienwoud-als-eerste-in-ons-land/?utm_term=1140+-+zoni%2525C3%2525ABnwoud&utm_campaign=Newsletter+juillet+2017+NL&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=Newsletter+juillet+2017+NL+-+455+-+521+%2525282017-07-13%252529