18 00485 EXPO-Pacifisme St A2 HR DRUKKLAAR eindversie logo-page-001

SKonica 5de18051714492 0001

strijdliederen

MF2018 aff A2 FR HR-page-001

MF2018 aff A2 NL HR-page-001

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Het ACV, de Christelijke Mutualiteit en Wereldsolidariteit hebben een gezamenlijk rapport geschreven over de internationale engagementen van België inzake waardig werk, sociale bescherming en gezondheidszorg. Dit in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en naar aanleiding van het High-level Political Forum van de Verenigde Naties, dat plaatsvindt van 10 tot 19 juli in New York (1).


Deze jaarlijkse bijeenkomst van de VN is bedoeld om de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of SDGs) op te volgen. Dit jaar heeft de Belgische regering beslist om er voor de eerste keer haar "vrijwillig rapport" over het Belgische beleid inzake duurzame ontwikkeling te presenteren.

 

Bart Verstraeten, politiek secretaris van Wereldsolidariteit-Solidarité Mondiale, zal het forum bijwonen om daar het gezamenlijk rapport van de drie organisaties over de internationale engagementen van België voor te stellen.


In het rapport, bevelen de drie Belgische organisaties België aan om ambitieuzer te zijn in zijn inspanningen voor de uitvoering van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Voldoende ambitie is nodig om echte vooruitgang te waarborgen, op zowel nationaal als internationaal niveau.


Drie belangrijke aanbevelingen voor België:


Voor Wereldsolidariteit (WSM) moet België binnen de internationale gemeenschap meer steun voorzien voor het versterken van sociale bescherming (SDG 1). Volgens Bart Verstraeten, "moet ons land zijn expertise in het uitbouwen van volwaardige systemen van sociale bescherming maximaal inzetten. Minister De Croo moet daarbij ook blijven hameren op de toegevoegde waarde van het maatschappelijk middenveld bij de uitbouw van dergelijke systemen wereldwijd".


Voor de CM moet de universele dekking van de gezondheidszorg één van de prioriteiten van de ontwikkelingssamenwerking (SDG3) worden en moet België dit actief promoten. Universele dekking van gezondheidszorg wordt gekenmerkt door een financiering op basis van solidariteit en door een aanbod van kwaliteitsvolle gezondheidszorgen toegankelijk voor iedereen. Zoals Luc Van Gorp, Voorzitter van de CM, benadrukt: "België moet lokale initiatieven, zoals mutualiteiten, ondersteunen en de autoriteiten in andere landen ondersteunen bij de uitwerking en uitvoering van nationale strategieën voor universele dekking van de gezondheidszorg."


Volgens het ACV moet België het belang van sociale dialoog voor de realisatie van de waardig werk agenda promoten (SDG8). "Sociale dialoog is essentieel in collectieve onderhandelingen, aangezien hierdoor leefbare lonen en goede arbeidsomstandigheden voor iedereen gewaarborgd kunnen worden", zegt Marc Leemans, Voorzitter van het ACV. Het garandeert een beleid in functie van herverdeling en zet de betrokken partijen (overheid, vakbonden en werkgevers) aan om samen hun verantwoordelijkheid op te nemen.


(1) Tijdens de "Sustainable Development Summit", die plaatsvond in New York in september 2015 hebben de staatshoofden en regeringsleiders de verklaring "De transformatie van onze wereld: Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling" aangenomen, die 17 doelen omschrijft die van belang zijn voor duurzame ontwikkeling.