20180924 nva affiche a3-420x594

                                Meer info....

Affiche verkiezingsdebat 25 sept 2018 Klein

Affiche BOAT ACTION                              Meer info

2018-10-27---Noche-Cubana-Vrienden-van-Cuba

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

In de grafische sector liggen de onderhandelingen momenteel volledig stil, nadat de laatste onderhandelingsronde op 14 september tussen de vakbonden en Febelgra (de federatie van de werkgevers van de grafische industrie) op een mislukking is uitgedraaid. Het gemeenschappelijk vakbondsfront hekelt de halsstarrige houding van Febelgra, die een sociale dialoog onmogelijk maakt, waardoor acties in de grafische sector onvermijdelijk zijn.

 

Febelgra wil over nergens over praten als er geen onmiddellijk bevriezing van de nachttoeslag komt, die volgens haar te hoog is in België. Aanvankelijk wilden ze dit bedrag zelfs verlagen, maar dit kon voor het gemeenschappelijk vakbondsfront niet door de beugel. Naargelang de loonklasse van de werknemer zou een dergelijke maatregel tot een verlies van 20 tot 29 % van zijn of haar huidige loon kunnen leiden. Het gemeenschappelijk vakbondsfront was wel bereid om in te gaan op een bemiddelingsvoorstel van de voorzitter van het paritair comité om dit te bespreken in een werkgroep, zonder resultaatsverbintenis. En dit om niet enkel het economische verhaal te bekijken, maar ook het gezondheidsaspect. Het kan niet de bedoeling zijn om nachtwerk goedkoper te maken ten koste van de gezondheid van de werknemers!

 

Daarnaast krijgen de arbeiders geen enkel vooruitzicht op een mogelijke verhoging van hun koopkracht. Nochtans was het gemeenschappelijk vakbondsfront bereid om rekening te houden met de moeilijke economische toestand in de sector en hadden we onze eis tot invulling van 1,1 % afgezwakt naar 0,9 %!

 

En nog was dit voor Febelgra, dat geen duimbreed toegeeft en al onze voorstellen tot op vandaag heeft afgewezen, niet genoeg. Nochtans krijgen de bedienden in diezelfde bedrijven wel de volle 1,1 % loonsverhoging vanaf 1 oktober 2017, zonder andere bijkomstige eisen van de werkgevers.

 

We steken onze kop niet in het zand, zoals Febelgra ons graag afschildert, maar wij eisen wel een constructieve sociale dialoog en een correcte en rechtvaardige loonsverhoging voor de sector!

 

Sinds maandag 9 oktober vonden er in verschillende bedrijven, zowel aangekondigd als onaangekondigd, personeelsvergaderingen en andere prikacties plaats. Wij sluiten deze eerste actieweek af op vrijdag de 13e met een militantenconcentratie om 13u aan de zetel van Febelgra om ons ongenoegen duidelijk te maken aan hun woordvoerder!

 

Voor meer informatie:
- Ann Verhelst (ACVBIE): 0478/54.39.71

- Luca Baldan (CSCBIE): 0472/80.78.10

- Issam Benali (AC ABVV): 0498/28.05.93

- Anita Van Hoof (BBTK): 0475/42.51.81

- Stéphane Piron (SETCA): 0474/78.64.37