Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Belgische jongeren steeds meer uit beroepsbevolking gestoten
bevestigd in de Labour Force Statistics OESO - 2017 van 02/02/2018.

Heeft iemand iets opgevangen van het nieuw en belangwekkend OESO-rapport


2017 van vorige week over de Arbeidskrachten met vergelijking van België met
alle andere Europese landen, de andere OESO landen, Rusland en Zuid-Afrika?

Npdata maakt de analyse van de jeugdwerkloosheid 20-24 en 25-29 jr op
basis van deze vergelijkende Eurostat-Enquête naar de Arbeidskrachten.

 

Npdata-tabel OESO Werk, 20-24 en 25-29 jr, 2000-2016
Download het Rapport Labour Force 2017
Toegang tot de Database OESO

 

1. Inleiding: Uitstoot jongeren uit de arbeidsmarkt is zeggen: "jullie tellen voor ons niet meer mee".

 

Het ergste wat met een bevolkingsgroep kan gebeuren is hen uit de actieve bevolking, dwz de beroepsbevolking stoten. Dat is wat gebeurd is en nog altijd gebeurt met de jongeren die na afstuderen of schoolonderbreking naar de bestaanszekerheid worden doorgeschoven. Doordat zij na een tijd niet meer als werkloze meetellen vallen zij uit de beroepsbevolking. De beroepsbevolking bestaat enkel uit werkenden en werklozen. Ook degenen die geen diploma behaalden krijgen onmiddellijk het verdict we hebben jullie niet nodig, jullie worden uit de werkloosheid en sociale zekerheid gestoten, overleef maar in de bestaanszekerheid, hoe jong jullie ook nog zijn, jullie behoren niet meer tot de beroepsbevolking,en hebben enkel het leefloon als inkomen, en daar zullen we ook nog eens de tang van de besparingen op zetten. Dat is niet alleen de boodschap maar de feitelijkheid voor tienduizenden jongeren, vooral in de grotere steden.

 

De PS en de Di Rupo regering voorop hebben dit donkerste perspectief geopend voor de jongerengeneraties na 2014. Deze rollercoaster van depreciatie en uitstoot rolt zich steeds verder uit, jaar na jaar voor nieuwe generaties jongeren, en wordt nu verder aangezwengeld door de N-VA en de Open-Vld. Dat vooral jongeren met migratieachtergrond en kansarmen met Belgische achtergrond verder de armoede, de perspectiefloosheid en zeg maar voor sommigen de wanhoop en soms de radicalisering worden ingedreven is het echte saldo van het besparingsbeleid, ook al komen er meer jobs vrij en stijgt het jobvolume.

 

Alleen worden deze ongeren niet (meer) aangesproken voor beroepsopleiding, vorming, training door Acctiris, Forem en VDAB omdat ze niet (meer) werkloos zijn en ook niet werken, omdat ze dus niet meer tot de beroepsbevolking behoren en er uit gestoten zijn. Kunnen CD&V en de regeringspartijen nu nog dit uitsluitingsmechanisme stoppen en binnen deze regeringsperiode de jongeren opnieuw voltuit activeren binnen de werkloosheid en alle mechanismes die langs VDAB, Actiris en Forem bestaan. Zoals reeds is aangetoond in een vorige BuG 369 on-line is het positieve bilan van de Brusselse werkloosheidsdienst, met miljoenen euro's steun van Europa, vooral te verklaren door de uitstoot van haar jongeren naar de bestaanszekerheid, het leefloon en de armoede.

 

Wanneer hoort iemand eens deze vaststelling die in feite een noodkreet is, en wie doet er iets aan?

 

2. Het jaarlijkse OESO rapport: Labour Forces - 2017

 

In elk van de Europese en OESO-landen kent men al jaren de Enquête naar de Arbeidskrachten. Het is een onderzoek waarbij onder leiding van Eurostat, op een vergelijkbare wijze gepeild wordt naar de deelname aan de arbeidsmarkt volgens een aanzienlijk aantal parameters. In BuG 194 on-line gaven we er reeds uitgebreid aandacht aan de jeugdwerkloosheid in een Europees kader maar een update drong zich op en het Rapport Labour force 2017 kwam dus welgekomen in de bus vallen.

 

- Download het Rapport Labour Force 2017 - met een statistische fiche van voor elk land - 2007-2016
- Toegang tot de Database OESO - Maak een account aan en je komt in een wondere wereld - 2000-2016

 

Het is een constant op peil gehouden gegevensbron die we hier maar uit enkele oogpunten vanuit de jeugdwerkloosheid, - werken en -inactiviteit analyseren.

 

Unieke cijfers, unieke analyse

 

Lees het volledige onderzoek met grafieken, analyse en commentaar in BuG 381 on-line en exploreer de tabel OESO Werk, 20-24 en 25-29 jr, 2000-2016