190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Klotejobs de schaduwzijde van de flexibiliteit

affiche klein 2019

Zij hadden hun redenen

FT 2019 Poster NL                            Lees meer...

tract manif 2 avril fr                           Plus d'infos

Tract manif 2 april NL                         Meer info

LES JOURNEES IMAGINE affiche                 brochure

AGE 14

HbH2019 RightsNow 001nl
                                 Meer info

Delen van artikels

Maandag 12 maart 2018

 

Tientallen studentenvertegenwoordigers trekken morgen, 13 maart, naar het Vlaams Parlement. Ze vragen er extra ondersteuning en middelen. De Vlaamse studentenvertegenwoordigers hebben het gevoel dat ze hun werk niet langer naar behoren kunnen uitvoeren "Deze situatie heeft een effect op iedere student in Vlaanderen."

 

De Vlaamse studentenvertegenwoordigers maken zich al langer zorgen over het feit dat ze hun werk niet langer optimaal kunnen uitvoeren. Het metier van studentenvertegenwoordiger is de voorbije jaren geprofessionaliseerd. Hierdoor is de werkdruk op dit soort studenten toegenomen terwijl het steeds moeilijker lijkt om studenten voor een lange tijd aan een studentenraad te binden. Dossiers zijn complexer en tijdsintensiever geworden, studentenvertegenwoordigers kunnen niet altijd aanwezig zijn op alle vergaderingen waarvoor ze worden uitgenodigd en de instroom van nieuwe vertegenwoordigers blijft te beperkt om een afdoende participatie te garanderen.

 

Omwille van die reden publiceerde de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), onder aansturen van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), in mei 2017 een advies dat de drempels voor participatie onder de loep neemt. Daarnaast formuleerde ze ook enkele aanbevelingen om die drempels weg te nemen. De vermelde aanbevelingen zijn voor VVS een eerste stap in de goede richting om iets te doen aan de veranderende omstandigheden van studentenvertegenwoordiging in Vlaanderen. VVS prijst voornamelijk de aanbevelingen die vragen om extra infrastructurele steun, de inzet van een participatiecoach (een personeelslid van de instelling dat de studenten wegwijs maakt in studentenvertegenwoordiging) en het opmaken van een beleidsplan in samenspraak met studenten.

 

Frédéric Piccavet, rapporteur studentenparticipatie binnen VVS in 2016-2017: "Eerst en vooral willen we meer ondersteuning en erkenning voor iedere student die zich actief maar vrijwillig engageert voor kwalitatief hoogstaand en democratisch onderwijs. Studentenvertegenwoordigers worstelen met het feit dat het vandaag niet meer mogelijk is om een goede student en een goede studentenvertegenwoordiger tegelijkertijd te zijn. Die situatie willen we veranderen. Studenten zijn een belangrijke grondstof voor onze kennismaatschappij. Daarom, beste minister, neem actie en ga met ons aan de slag voor een sterke, duurzame en constructieve studentenvertegenwoordiging."

 

In de zomermaanden van vorig jaar trad VVS al voor een eerste maal in gesprek met politici, studentenvertegenwoordigers en de Vlaams minister van Onderwijs, opdat er daadwerkelijk actie ondernomen kon worden rond dit dossier. De hoorzitting die volgt op 13 maart is een zeer belangrijk moment in dit parcours. Alle betrokken partijen zitten aan tafel, ook de studentenraden die niet binnen VVS vertegenwoordigd zijn, waardoor de gedragenheid om samen tot sterkere vertegenwoordiging te komen breder is dan ooit. Piccavet: "In sommige studentenraden functioneert alles al heel goed, maar er is nog werk aan de winkel! De vraag blijft welke tools en mechanismen ervoor kunnen zorgen dat participatie duurzaam is ingebed in het onderwijslandschap. Dit zowel op lokaal als op Vlaams niveau."

 

In de hoorzitting zal VVS aandacht vragen voor een aantal strategieën die dit kunnen bewerkstelligen en zo tot concrete codexwijzigingen te komen. Piccavet: "Jongeren en studenten willen participeren aan het beleid maar botsen nog te vaak op een muur."

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant