190115 NoTTIP Actie Geen CETA vlees FlyerCORRECTIE
                             Meer info...

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Persmededeling

 

McDonalds zet haar franchisenemers zwaar onder druk uit eigenbelang om een select groepje te voorzien van netto bonussen.


McDonalds België vindt niet dat alle werknemers in hun restaurants gelijk moeten behandeld worden. Vandaag telt deze fastfoodgigant 2900 werknemers in België, zoals men fier vermeld op hun website. De directie besliste om een bonus te voorzien van €1000 tot €3313 voor slechts 40 werknemers. Is dit onwettelijk? Neen. Wij, als ABVV Horval, vinden dit echter een kaakslag naar de andere McDonalds werknemers.


Dit zet een enorme druk bij overige restaurants waar geen bonus werd voorzien. De franchisenemers komen hierdoor onder druk te staan, omdat hun werknemers ook iedere dag McDonalds werknemer zijn, of toch weer niet?
Door 40 op 2900 werknemers een voordeel toe te kennen van maximum €3313 bonus, creëert men heel wat onbegrip bij de collega's die dit bedrag mislopen. Voor hetzelfde nettobedrag zullen zij twee maanden voltijds moeten werken.


Deze mistoestanden kunnen enkel voorkomen worden als McDonalds België haar verantwoordelijkheid zou opnemen voor al haar werknemers. De gigant profileert zich als belangrijke werkgever die 2900 werknemers tewerk stelt, maar in praktijk is er iets anders gaande.

 

ABVV Horval zal zich de komende maanden richten tot alle franchisenemers van McDonalds, om te bekijken of alle McDonalds werknemers een gelijke behandeling kunnen krijgen.


ABVV Horval groepeert o.a. de werknemers uit de Horecasector en telt meer dan 110.000 leden.

 


1 Het sectoraal minimumloon in de Horeca voor de meest voorkomende functie in Mc Donalds ligt op 1935,51 euro per maand als voltijds medewerker.