190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Tract manif 2 april NL                         Meer info

190115 NoTTIP Actie Geen CETA vlees FlyerCORRECTIE
                             Meer info...

tract manif 2 avril fr                           Plus d'infos

Delen van artikels

De ACOD organiseert op 22 juni 1018 in de kantoren van de FOD Financiën in Brussel en Wallonië een sensibiliseringsactie voor de burgers die daar hun belastingaangifte laten invullen. Dit 'face to face'-contact zal in de toekomst moeizamer verlopen, of het nu gaat over belastingaangiftes, inlichtingen over betalingstermijnen of andere vragen. De FOD Financiën wil immers dat de belastingplichtigen zelf hun plan trekken.

 

Er zijn voorbeelden te over van de nieuwe weg die de FOD Financiën is ingeslagen in haar dienstverlening:

 

- Kleine kantoren van de FOD Financiën werden gesloten waardoor slechts enkele grote belastingcentra open blijven.

 

- In de grote steden opent de FOD nu infocentra, zogezegd om het publiek een betere dienstverlening te bieden. Het omgekeerd is evenwel waar, want die infocentra zijn zelfs telefonisch niet bereikbaar!`

 

- Op de brieven van de FOD Financiën wordt geen contactpersoon, geen mailadres en geen rechtstreeks telefoonnummer meer vermeld. Burgers moeten nu online toepassingen gebruiken om alles zelf te doen (en ook die zijn niet steeds in orde). De FOD Financiën schat dat meer dan 80% van de bevolking online actief is. Maar hoe zullen oudere mensen en mensen zonder computer of personen met beperkte mobiliteit hiermee omgaan?

 

- Aan de formulieren voor de belastingaangifte wordt de verklarende nota niet langer toegevoegd.

 

De FOD Financiën beweert dat ze deze nieuwe manier van werken volgt om een hoofd te kunnen bieden aan het personeelstekort. Weinig verwonderlijk met een regering die steevast personeelsbesparingen oplegt en beloofde aanwervingen achterhoudt.

 

Het kind van de rekening is het personeel en de belastingplichtige. Het personeel is de opeenvolgende herstructureringen bij de FOD Financiën beu. Ze doen wat ze kunnen, maar de werklast en de stress blijven toenemen. Het gevolg is dat het personeel geen tijd heeft om de burgers de dienstverlening te bieden waar die recht op hebben.

 

En intussen groeit de ontevredenheid bij de belastingplichtigen omdat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd en geen enkel bevoegd personeelslid meer kunnen bereiken om telefonisch vragen te beantwoorden.

De ACOD heeft daarom beslist om op 22 juni 1018 in de kantoren van de FOD Financiën in Brussel en Wallonië een sensibiliseringsactie te houden, telkens van 7u30 tot 9u.

 

Afspraakplaatsen

- Brussel: Financiëntoren, Kruidtuinlaan 50

- Hoei: Chaussée de Liège, 41

- Luik: Tour Paradis, Rue de Fragnée 2

- Marche-en-Famenne: Cité administratieve, allée du monument 25

- Namen: Cité administrative, rue des Bourgeois,7

-Eigenbrakel: rue Pierre Flamand 64

 

Michel Jacobs

federaal secretaris ACOD AMiO

Logo DWM

LEF/FGE - Videotheek


facebook-logo

3percent-300x165

201707 LEF TrojanTreaty

logo AdC

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant