Dadels te koop

                                Meer info...

Debat Eeklo

FB banner

                                  Meer info...

20181025 Klimaat

Information                Meer info...

HbH TinaTamara Facebook C 002clean

                                   Meer info

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Brussel, 21 juli 2012. - Bond Beter Leefmilieu (BBL) vindt een uitstel van de kilometerheffing voor vrachtwagens tot 2016 onaanvaardbaar en vraagt de regering prioriteit te geven aan de uitvoering van deze maatregel.

 

De invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens is een belangrijke maatregel tegen luchtvervuiling en klimaatopwarming veroorzaakt door uitstoot van wegverkeer. De koepel van 140 Vlaamse natuur- en milieuverenigingen herinnert eraan dat volgens meetresultaten van VMM, de centrumsteden in Vlaanderen erg slecht scoren inzake luchtkwaliteit. Dat gaat ten koste van gezondheid en leefbaarheid in onze steden.  

Bovendien haalt het Vlaams Gewest de eigen klimaatsdoelstellingen niet, aldus de BBL. De stijgende uitstoot van het wegverkeer is daarbij een van de belangrijkste oorzaken.

“Het uitstel van de kilometerheffing tot 2016 , is in strijd met de eisen die Europa stelt,” zegt Lieze Cloots, beleidscoördinator van Bond Beter Leefmilieu.“Europa verwacht dat de Vlaamse regering strikte en doeltreffende maatregelen neemt tegen januari 2015, om de luchtkwaliteit in ons land te verbeteren. De slimme kilometerheffing is er daar een van.  De Vlaamse regering schuift nu de hete aardappel door naar een volgende legislatuur. De kans dat de huidige coalitie nog veel inspanningen zal doen om dit probleem te verhelpen wordt met de dag kleiner. En dat terwijl er al sinds 2010 geweten is dat er nood is aan een slimme kilometerheffing om de uitstoot te reduceren..”

 

Lees ook het ‘Rapport van het milieubeleid van Peeters II van Bond Beter Leefmilieu, waarin het Vlaams beleid op gebied van luchtkwaliteit en CO2-reductie grondig wordt geëvalueerd.  

(Het Rapport van het milieubeleid van Peeters II staat ook op de BBL-website:

http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/15/show/770)