Dadels te koop

                                Meer info...

Debat Eeklo

FB banner

                                  Meer info...

20181025 Klimaat

Information                Meer info...

HbH TinaTamara Facebook C 002clean

                                   Meer info

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

 

Het Internationaal Vakverbond (Engels: International Trade Union Confederation – ITUC. Frans: Confédération Internationale des Syndicats CIS) is 's werelds grootste vereniging van vakbonden. Het Internationaal Vakverbond werd opgericht op 1 november 2006 op een congres in Wenen en is een feitelijke samensmelting van het socialistische Internationaal Verbond Van Vrije Vakverenigingen en het christelijke Wereldverbond van de Arbeid.

 

Het Internationaal Vakverbond vertegenwoordigd 175 miljoen werkne(e)m(st)ers via 308 nationale organisaties in 153 landen en gebieden.

Algemeen secretaris en verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding is de Australische Sharan Burrow. De Vlaming Luc Cortebeeck is vicevoorzitter

De missie van het IVV is de promotie en de de verdediging van de rechten en belangen van werknemers wereldwijd. Dit gebeurt door internationale samenwerking onder vakbonden, wereldwijde campagnes en overleg binnen de belangrijkste internationale instellingen. De belangrijkste thema's waarrond geageerd worden omvatten:

 

  •  vakbondsrechten en mensenrechten i.h.a.

 

  • economie, maatschappij en de werkplaats

  • klimaat

  • gelijkheid en non-discriminatie

  • internationale solidariteit

 

Hierbij een korte toelichting bij deze aspecten. WIj baseren ons daarvoor op de beslissingen van het tweede IVV wereldcongres in Vancouver 2010 (http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/CONGRESS_Decisions_EN.pdf)

 

Vakbonds- en Mensenrechten

Dat deze aspecten belangrijk zijn werd nogmaals aangetoond door het onlangs verschenen jaarrapport van de schendingen van de vakbondsrechten in de wereld. Zo zijn er in 2011 76 gekende moorden op vakbondsmilitanten en een onbekend aantal in de Arabische landen, waar vakbondsactivisten een belangrijke rol spelen in de strijd voor democratie. Het is de verdienste van het IVV dat het permanent de schendingen van vakbonds- en andere democratische rechten tot in de verste uithoeken van de wereld, aanklaagt. Deze frequente persberichten krijgen in onze media helaas weinig of geen aandacht. Wie weet bvb. dat op de Fidji eilanden een militair regime heerst dat alle democratische rechten afgeschaft heeft.

Een opmerkelijke campagne van het IVV is de strijd voor elementaire rechten van de waarschijnlijk meest rechteloze groep werknemers: de huisarbeid(st)ers. Hun aantal wordt op 100 miljoen geschat en zij werken in een aantal landen (vooral in het Midden-Oosten) als moderne slaven. In vele landen zijn deze categorie werknemers uitgesloten uit de arbeidswetgeving. Naast de steun aan de strijd op het terrein is het IVV er in gelukt door de Internationale Arbeidsorganisatie een Conventie te doen aannemen die vakbondsrechten voor deze arbeid(st)ers voorziet.

Het IVV strijdt tegen de plaag van de arbeidsongevallen en beroepsziekten. Het topje van de ijsberg zijn de jaarlijkse 2,2 doden, waarvan 100.000 door asbest. De internationale vakbeweging, ijvert voor betere reglementering wereldwijd in afzonderlijke landen en de afdwingbaarheid ervan. Meer en meer worden eisen inzake gezond en veilig werk in syndicale eisenbundels opgenomen.

 

Economie en Maatschappij

Het IVV stelt het failliet vast van het huidig neoliberaal systeem en bepleit een grondige reöriëntatie van de economie naar duurzaamheid, laag koolstof gebruik, menswaardig werk, met regulatie van de financiële sector, rechtvaardige belastingstelsels (inbegrepen de financiële transactietaks) en sterke openbare diensten.

Sociale Zekerheid moet primair de verantwoordelijkheid van de gemeenschap blijven of worden en niet overgelaten worden aan private ondernemingen.Hetzelfde geldt voor onderwijs en gezondheidszorg.

Ontwikkeling moet eerder tot stand komen door productie voor de binnenlandse markt dan voor export. Beperkingen op deze benadering door internationale instellingen zoals de Wereldhandelsorganisatie, Internationaal Monetair Fonds en Wereldbank moeten ongedaan gemaakt worden. Deze internationale instellingen moeten grondig hervormd worden.

 

Klimaat

Het IVV is zich ten volle bewust van de klimaatcrisis die nu al voelbaar is (stijging van de zeespiegel, desertificatie, overstromingen) en die bij ongewijzigd beleid catastrofale vormen zal aannemen.

De vakbeweging werkt op dit punt actief samen met milieubewegingen en bepleit een grondige omvorming van de economie in de richting van duurzaamheid, laag koolstof gebruik, en sociale rechtvaardigheid.

 

Gelijkheid en non-discriminatie

Het IVV ondersteunt de wereldwijde strijd tegen discriminatie op basis van gender (vrouwenrechten), seksuele voorkeur (strijd tegen homofobie), lichamelijke beperkingen, ziekte (o.a. AIDS), afkomst en religie.

Migratie moet in goede banen geleid worden en geïmmigreerde werknemers moeten volledige sociale en wettelijke bescherming genieten, onafgezien van hun wettelijk statuut. Werknemers die in het kader van handel in diensten in een ander land tewerkgesteld worden, moeten dit doen onder de voorwaarden geldig in het gastland.

 

Internationale solidariteit

Primordiaal is de strijd voor de vrede. Bewapeningsuitgaven moeten teruggeschroefd worden en wapens voor massadestructie (in de eerste plaats kernwapens) moeten uitgebannen worden.

Alle landen zouden de jurisdictie van het internationaal strafhof aanvaarden.

Israël en Palestina moeten vreedzaam samen leven binnen de grenzen van 1967. De scheidingsmuur op Palestijns gebied en de blokkade van Gaza worden veroordeeld.