logo-2017 0

                                     Meer info

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

debatten Gentse Feesten 2017

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Alors qu'on pouvait penser les projets de nouveaux parkings publics dans le Pentagone définitivement enterrés, notamment après les déclarations de l'ex bourgmestre Yvan Mayeur en 2016 (faisant suite à l'importante mobilisation citoyenne contre le projet de parking place du Jeu de Balle), voilà que (re)surgit une demande de permis pour un parking de 200 places à l'angle de la place Rouppe et de la rue Van Hellemont.

Lees meer...

Delen van artikels

(21 junio 2017) El 23 de junio, Día Global de los Servicios Públicos, la ciudadanía de todo el mundo reconoce la amplia labor de los servicios educativos, sanitarios, sociales y otros servicios clave prestados en todo momento por los y las trabajadores/as del sector público.

Lees meer...

Delen van artikels

(21 juin 2017) Lors de la Journée des services publics du 23 juin, les citoyen-ne-s du monde entier rendront hommage à tous ces services, dans l'éducation, la santé, le social et bien d'autres, qui sont assurés quotidiennement et continuellement par les travailleur-se-s du service public.

Lees meer...

Delen van artikels

(21 June 2017) On 23rd June, Public Services Day, citizens around the world acknowledge the wide range of education, health, social and other key services delivered all day and everyday by public service workers.

Lees meer...

Delen van artikels

Het ACOD, het ACV/OD en het VSOA hebben zich, na meer dan 2 jaar intensief onderhandelen, constructief bereid getoond om een kwalitatief sectoraal akkoord 2015-2016 te sluiten en te ondertekenen met de Vlaamse overheid. Het is echter met weinig enthousiasme dat we overgaan tot ondertekening.

Lees meer...

Delen van artikels

Tussen december 2016 en april 2017 werden immokantoren onderworpen aan praktijktesten via telefoon en per mail. De resultaten zijn verschrikkelijk : een op drie makelaars discrimineert. Hun slachtoffers zijn in de eerste plaats mannen van buitenlandse origine en werklozen. De Minister wil sensibiliseren en vormingen organiseren.

Lees meer...

Delen van artikels

De nieuwe kansarmoedecijfers die Kind en Gezin samenstelt zijn alarmerend. Een nieuwe stijging, ditmaal van 12% naar 12,81%, stelt een grondige bijsturing in het Vlaams Actieplan Armoede in het vooruitzicht. Vooral in de centrumsteden en bij kinderen met een moeder die bij haar geboorte niet de Belgische nationaliteit had, neemt de armoede sterk toe.

Lees meer...

Delen van artikels

Libérez Georges Abdallah (Manif Paris 17 juin 2017)

Delen van artikels

Vandaag was er bij Coca Cola Services in Anderlecht een bijzondere ondernemingsraad. De directie stelde er de toekomstplannen voor en het daaraan verbonden jobverlies.

Lees meer...

Delen van artikels

Net als een groot aantal studentenvertegenwoordigers is de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) bezorgd over studentenparticipatie. VVS reageert op de discussie rond het participatiedecreet en het advies van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor).

Lees meer...

MIchelABVV

MichelABVV2

1507 LEF TrojanTreaty PRINT3

Human Chain

DWMLogo

facebook-logo

HartbovenHard KLEUR3-e1410788156744

vrede-logo-kleur-big

dette

petitie

areva