AffchePension19decembre2017vers41

 

Handenaf

affiche2018 groen

                                 Meer info...

20180126 Ludo De Witte

                                 Meer info...

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

La commune de Schaerbeek est en négociation avec un promoteur privé pour réaliser un parking souterrain sous la place Lehon. Les habitants du quartier s'opposent à ce projet qui menace l'usage de cette place familiale, multiculturelle et intergénérationnelle.

Lees meer...

Delen van artikels

In de grafische sector liggen de onderhandelingen momenteel volledig stil, nadat de laatste onderhandelingsronde op 14 september tussen de vakbonden en Febelgra (de federatie van de werkgevers van de grafische industrie) op een mislukking is uitgedraaid. Het gemeenschappelijk vakbondsfront hekelt de halsstarrige houding van Febelgra, die een sociale dialoog onmogelijk maakt, waardoor acties in de grafische sector onvermijdelijk zijn.

Lees meer...

Delen van artikels

The European Trade Union Confederation (ETUC) welcomed the publication today of the 2017 Gender Equality Index by the European Institute for Gender Equality (EIGE), showing some small improvements in gender equality in Europe since 2015.

Lees meer...

Delen van artikels

Meer dan 1 400 mensen namen de voorbije 30 dagen (9 september – 8 oktober) deel aan 30-30, een initiatief van BOS+ en CM. De uitdaging: 30 dagen lang minstens 30 minuten bewegen in een groene omgeving. Daarmee gaven ze niet alleen een boost aan hun eigen gezondheid, ook de natuur wordt er beter van.

Lees meer...

Delen van artikels

"Professionele onthaalouders en duidelijke kwaliteitseisen zijn noodzakelijk om de kinderopvang door onthaalouders duurzaam en degelijk te maken en houden." Dat staat in de visie op de 'gezinsopvang' die vandaag wordt gelanceerd door de werking voor onthaalouders bij de vakbond LBC-NVK (deel van het ACV).

Lees meer...

Delen van artikels

Op 9 augustus 2017 werden in opdracht van de FOD WASO het gebouw van het Vredegerecht Sint-Joost-ten-Node (Middaglijnstraat 29) om veiligheidsredenen verzegeld. De inspecteur van FOD WASO oordeelde dat het te gevaarlijk was om het gebouw te betreden door het personeel en door de bezoekers.

Lees meer...

Delen van artikels

Brussels, 10 October 2017 (ITUC OnLine): The 3rd ITUC World Women's Assembly, being held in Costa Rica from 11 - 13 October, brings together 200 women trade union activists from around the world to chart a course for organising to achieve gender equality and equity in the world of work.

Lees meer...

Delen van artikels

In het Nationaal Pensioencomité werd vandaag geen akkoord bereikt over het rapport inzake zware beroepen. De vakbonden deden in het voorjaar een voorstel om de consensus over de vier basiscriteria voor zware beroepen in de privésector verder te verfijnen. We betreuren dat de werkgevers het sociaal overleg over dit voorstel geen kans hebben gegeven.

Lees meer...

Delen van artikels

Le projet de « Beer Temple » va défigurer le bâtiment de la Bourse de manière irréversible et contribuer au développement du tourisme festif dans le centre-ville.

Lees meer...

Delen van artikels

Le 19 septembre 2017, la CNAPD soufflait ses 47 bougies, autant de temps que nous militons pour la Paix et la Démocratie. Au fil des années, les combats et les revendications ont été multiples, la paix et la démocratie étant, par essence, multidimensionnelles.

Lees meer...