logo-2017 0

                                     Meer info

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

debatten Gentse Feesten 2017

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Op zaterdag 15 april wordt een solidariteitsdag georganiseerd met Venezuela. Het programma omvat de vertoning van een merkwaardige documentaire, de getuigenissen van Venezuela kenners en een debat.

Lees meer...

Delen van artikels

Omdat wij meer wilden weten over het waarom van het ongenoegen dat zich uitte in de Hoger Onderwijs betoging van vorige donderdag gingen wij praten met Dany Bollens, Stafmedewerker Hoger Onderwijs van ACOD.

Lees meer...

Delen van artikels

Een aantal organisaties heeft beslist om drie jaar na de invasie in Irak, deel te nemen aan het internationale actieweekend van 18 en 19 maart 2006 tegen de oorlog en bezetting. Ze hebben zich opnieuw verenigd in een anti-oorlogsplatform dat oproept om deel te nemen aan een betoging op 19 maart.

Lees meer...

Delen van artikels

Zowat 5.000 betogers (meer dan organisatoren hadden verwacht) stapten van de Albert II laan (aan het Brusselse Noord-Station) naar de VS Ambassade. Er waren afvaardigingen van tientallen kleine en grote NGO’s, vredesorganisaties en politieke groeperingen en enkele vakbondsmilitanten. Enkele groepen maakten van de gelegenheid gebruik om ook de bezetting van Palestina aan te klagen.

Lees meer...

Delen van artikels

Op donderdag 16 maart trotseerden duizenden betogers, waarvan naar schatitng 2/3 studenten en 1/3 personeelsleden uit het (voornamelijk Brusselse) Hoger Onderwijs, de bittere koude om te protesteren tegen de plannen van Minister Frank Vandenbroucke om de financiering van het hoger onderwijs op een andere leest te schoeien.

Lees meer...

Delen van artikels

LEF heeft de platformtekst voor de Irak betoging van volgende zondag (zie affiche hiernaast) onderschreven. In deze platformtekst is er één punt waarop wij de aandacht speciaal willen vestigen. “Het antioorlogsplatform verzet zich tegen elke Belgische of NAVO-medewerking aan de bezetting”

Lees meer...

Delen van artikels

De actiegroep “Leg mijn blaas het zwijgen niet op!” gaf ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag meer dan 9000 handtekeningen af aan het Gentse Stadsbestuur om de eis voor sanitaire gelijkheid te onderlijnen.

Lees meer...

Delen van artikels

Een duizendtal militanten van de drie vakbonden verzamelden vorige woensdag in het centrum van Zaventem voor een afdwingbare reïntegratieplicht voor ten onrechte afgedankte vakbondsdelegees Vandaar werd er naar de luchthaven opgestapt.

Lees meer...

Delen van artikels

De documentaire baseert zich hiervoor op de getuigenis van een zekere Ramirez, een uitgeweken Cubaan die het verhaal doet dat hij als agent van de Cubaanse geheime dienst aan Lee Harvey Oswald de opdracht zou doorgegeven hebben om JFK te vermoorden.

Lees meer...

Delen van artikels

Tot de actie was opgeroepen door het Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland, de Vereniging voor Bos in Vlaanderen, de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, de Jeugdbond voor Natuur en Milieu en de VZW Groen. Delegaties van Jong Groen!, ATTAC Brugge, van LEF en van het Uilekot kwamen hun solidariteit betuigen.

Lees meer...

MIchelABVV

MichelABVV2

1507 LEF TrojanTreaty PRINT3

Human Chain

DWMLogo

facebook-logo

HartbovenHard KLEUR3-e1410788156744

vrede-logo-kleur-big

dette

petitie

areva