Zin TV

                                Meer info...

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Een duizendtal militanten van de drie vakbonden verzamelden vorige woensdag in het centrum van Zaventem voor een afdwingbare reïntegratieplicht voor ten onrechte afgedankte vakbondsdelegees Vandaar werd er naar de luchthaven opgestapt.

Lees meer...

Delen van artikels

De documentaire baseert zich hiervoor op de getuigenis van een zekere Ramirez, een uitgeweken Cubaan die het verhaal doet dat hij als agent van de Cubaanse geheime dienst aan Lee Harvey Oswald de opdracht zou doorgegeven hebben om JFK te vermoorden.

Lees meer...

Delen van artikels

Tot de actie was opgeroepen door het Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland, de Vereniging voor Bos in Vlaanderen, de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, de Jeugdbond voor Natuur en Milieu en de VZW Groen. Delegaties van Jong Groen!, ATTAC Brugge, van LEF en van het Uilekot kwamen hun solidariteit betuigen.

Lees meer...

Delen van artikels

Ongelooflijk maar waar: het kan! Je kunt met zijn tweetjes voor een week all-in naar Cuba. Tenminste als je de winnende steunkaart gekocht heb van de actie “Ziekenhuismateriaal voor Tarará” georganiseerd door de Regio Gent van de VzW Vrienden van Cuba.

Lees meer...

Delen van artikels

Na de succesvolle betoging van het ABVV in Gent op 7 februari wordt er nu door het ACV opgeroepen om te betogen voor een effectieve bescherming van de delegees, door wettelijk afdwingbare wederopname van ten onrechte afgedankte delegees.
Ondertussen sluiten meer en meer onderdelen van het ABVV zich bij de actie aan.

Lees meer...

Delen van artikels

Ongeveer 10.000 betogers stapten op 25.2.06 van het Zuid naar het Noord Station. Naast de Mensen zonder Papieren van de meest uiteenlopende nationaliteiten, was er steun van het ACV, een aantal NGO’s en oppositiepartijen.

Lees meer...

Delen van artikels

Op zaterdag 25 februrari e.k. wordt er opgestapt van het Zuidstation naar de Dienst vreemdelingenzaken in Brussel. De organisatoren verwerpen de huidige asiel- en migratiepolitiek, wij verzetten ons tegen de recente verklaringen van Minister Dewael, die de mensen zonder papieren en zij die hen steunen criminaliseren.

Lees meer...

Delen van artikels

Het Groene Gordelfront, de Vereniging voor Bos in Vlaanderen en de Bond Beter Leefmilieu roepen op voor een fakkeltocht tegen de bouwplannen van Fabricom in het Lappersfortbos. De actievoerders verzamelen op zaterdag 4 maart om 19 uur op de Burg (stadhuis Brugge) voor een “ludieke rouwstoet als positieve treurmars”.

Lees meer...

Delen van artikels

Ruim 30.000 vakbondsmilitanten uit heel Europa betoogden gisteren in Straatsburg om druk uit te oefenen op het Europees Parlement dat deze week wijdt aan de bespreking van de Europese Dienstenrichtlijn, die oorspronkelijk door voormalig EU-Commissaris Bolkestein ingediend werd.

Lees meer...

Delen van artikels

Op donderdag 16/2/06 gaat in Hasselt een belangrijk debat door over de aanvallen op de syndicale delegees. Sprekers zijn drie afgedankte vakbondsafgevaardigden (Alex Goethals, Maria Vindevogel en Raf Verbeke), Vakbondssecretaris Gaby Jaenen van de AC Limburg en Jef Sleeckx.

Lees meer...