2018-10-27---Noche-Cubana-Vrienden-van-Cuba

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren Democratie 2000 en Trefpunt gedurende 10 dagen op de Gentse Feesten politieke debatten en leerzame wandelingen.

Lees meer...

Delen van artikels

Een lezer is blijkbaar serieus op zijn teen getrapt door het artikel 'De waarheid over werkonwillige werklozen' dat wij overnamen van ATTAC Vlaanderen.

Lees meer...

Delen van artikels

Vergezeld van een 50-tal vakbondsmilitanten heeft ACV-afgevaardigde Maria Vindevoghel heeft zich op dinsdagmiddag 26 juni met een deurwaarder aangeboden bij het bagage-afhandelingsbedrijf Flightcare om het werk te hervatten. De deurwaarder stelde vast dat de ACV-delegee geen toegang meer krijgt tot het bedrijf en ontslagen blijft.

Lees meer...

Delen van artikels

ATTAC klaagt het de EU top bekokstoofde verdrag waarmee geen enkel overtuigend antwoord op de sociale, ecologische en democratische noden aangereikt wordt.

Lees meer...

Delen van artikels

Vijf jaar na de start van de oorlog in Irak organiseert Vredesactie “22 Maart 2008: NAVO - GAME OVER”, een internationaal actieweekend bij het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel. Volgens Vredesactie zijn vrede en veiligheid te belangrijk om aan militairen over te laten en begint oorlogen voorkomen hier. In de lanceringtekst van deze campagne worden de achtergronden samengevat en aangegeven hoe je kunt meewerken.

Lees meer...

Delen van artikels

Een 50-tal militanten van ngo’s en vakbonden trotseerden vorige vrijdag het barre weer voor een symbolische protestactie op de trappen van de beurs in Brussel. Het Actieplatform Palestina dat opgeroepen had tot de actie, klaagt de politiek van de VS en Europa aan om de Palestijnen te verdelen en tegen elkaar uit te spelen. België wordt opgeroepen zich hiervan te distanciëren.

Lees meer...

Delen van artikels

De Schone Kleren Campagne klaagt de misbruiken aan in de Chinese bedrijven die met olympische licentie tassen, petjes enz. produceren. Het internationaal Olympisch Comité blijft doof voor de klachten van ngo’s en vakbonden.

Lees meer...

Delen van artikels

Op dinsdag 26 juni voeren het ACV en het ABVV opnieuw actie voor een betere bescherming van de vakbondsafgevaardigden. Dit is ook een signaal naar de toekomstige regering om werk te maken van een betere bescherming en een afdwingbaar recht op reïntegratie. Maria Vindevoghel zal zich om 13 uur, vergezeld van een deurwaarder, op de luchthaven aanbieden om de toegang tot het werk te eisen. Iedereen die solidair is met deze strijd en zich kan vrijmaken, wordt opgeroepen aanwezig te zijn.

Lees meer...

Delen van artikels

In een rake column op de website van ATTAC Vlaanderen haalt Diogenes van Gent het generatiepact, het activeringsbeleid van werklozen en de theorie van de actieve welvaartsstaat door de mangel. Hij herinnert er aan dat periodes van werkloosheid en van tekort aan arbeidskrachten onafscheidelijk verbonden zijn met de cycli van het kapitalisme. Met dank aan de redactie van de website van ATTAC nemen wij deze column integraal over.

Lees meer...

Delen van artikels

Ongeveer 8000 volhouders stapten zondag door Brussel om een rechtvaardige regularisatie te eisen van de toekomstige regering. Naast de vluchtelingen zelf en de sympathisanten was er een sterke aanwezigheid van vakbondsmilitanten, enkele politici van Ecolo, Groen ! en Spirit. Jan Renders gaf de volle steun van het ACW.

Lees meer...