dplbdljfigcnifbc

affiche2018 groen

                                 Meer info...

Femenisme

                                Meer Info...

Logo Coord Blokkade kl

                                    Meer Info

Affiche C50

TTIP CETA

Meer info

flyer voorkant

Meer info

Delen van artikels

(21 juin 2017) Lors de la Journée des services publics du 23 juin, les citoyen-ne-s du monde entier rendront hommage à tous ces services, dans l'éducation, la santé, le social et bien d'autres, qui sont assurés quotidiennement et continuellement par les travailleur-se-s du service public.

Lees meer...

Delen van artikels

(21 June 2017) On 23rd June, Public Services Day, citizens around the world acknowledge the wide range of education, health, social and other key services delivered all day and everyday by public service workers.

Lees meer...

Delen van artikels

Het ACOD, het ACV/OD en het VSOA hebben zich, na meer dan 2 jaar intensief onderhandelen, constructief bereid getoond om een kwalitatief sectoraal akkoord 2015-2016 te sluiten en te ondertekenen met de Vlaamse overheid. Het is echter met weinig enthousiasme dat we overgaan tot ondertekening.

Lees meer...

Delen van artikels

Tussen december 2016 en april 2017 werden immokantoren onderworpen aan praktijktesten via telefoon en per mail. De resultaten zijn verschrikkelijk : een op drie makelaars discrimineert. Hun slachtoffers zijn in de eerste plaats mannen van buitenlandse origine en werklozen. De Minister wil sensibiliseren en vormingen organiseren.

Lees meer...

Delen van artikels

De nieuwe kansarmoedecijfers die Kind en Gezin samenstelt zijn alarmerend. Een nieuwe stijging, ditmaal van 12% naar 12,81%, stelt een grondige bijsturing in het Vlaams Actieplan Armoede in het vooruitzicht. Vooral in de centrumsteden en bij kinderen met een moeder die bij haar geboorte niet de Belgische nationaliteit had, neemt de armoede sterk toe.

Lees meer...

Delen van artikels

Libérez Georges Abdallah (Manif Paris 17 juin 2017)

Delen van artikels

Vandaag was er bij Coca Cola Services in Anderlecht een bijzondere ondernemingsraad. De directie stelde er de toekomstplannen voor en het daaraan verbonden jobverlies.

Lees meer...

Delen van artikels

Net als een groot aantal studentenvertegenwoordigers is de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) bezorgd over studentenparticipatie. VVS reageert op de discussie rond het participatiedecreet en het advies van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor).

Lees meer...

Delen van artikels

Fin juin, les résultats de l'étude d'incidences du projet Drohme sur le site de l'hippodrome de Boitsfort seront révélés lors d'une séance d'information. La transformation du bâtiment du pesage et l'installation de filets de golf n'ont pas attendu la fin de la procédure de l'étude d'incidences du projet global de réhabilitation du site pour passer à l'enquête publique.

Lees meer...

Delen van artikels

C'est le récit de quarante années de mobilisations citoyennes à travers le monde.
Nées à l'occasion de l'Earth Day, aux Etats-Unis ou dans la foulée du premier sommet mondial de l'Environnement, à Stockholm, elles rassembleront des millions de personnes sur le pavé de nos cités pour défendre la protection de la planète et culminer, de Manille à Bogota, en passant par New-Delhi ou Kampala, à l'approche du sommet de Paris, en 2015.

Lees meer...