Posterred Green Small FR.indd

construction didentites multiples petit

190208 LEF KlimaatDefFRA                           Lire plus...

190208 LEF KlimaatDefNED                                 Meer info


Zij hadden hun redenen

Delen van artikels

Gent is steeds een voorloper geweest op sociaal gebied. In de 19de eeuw zijn hier de drie nationale vakbonden ontstaan. Zo ontwikkelde Prof. François Laurent er ca 1865 de liberale sociale werken. Rond 1900 steunde de progressief liberale grootindustrieel Ernest Solvay er het tot stand komen van de socialistische Volkskliniek.


Vele van de dokters van deze kliniek waren overigens progressief-liberalen! In deze historische traditie, ontwikkelden zich in Gent vanaf 1976 talrijke wijkgezondheidscentra (WGC), die vooral in de armere 19de eeuwse gordel van de stad op een prachtige manier voor de eerstelijnsgezondheidszorg instaan. Ikzelf ben er patiënt sedert de pioniersdagen. De laatste 10 jaren in WGC Botermarkt in Ledeberg. Ik lijd aan een erfelijke, zeldzame afwijking in het centraal zenuw stelsel, later kreeg ik nog ouderdomsdiabetes (suikerziekte). Buiten deze aandoeningen scheurde ik vorig jaar een spier boven de knie. Verpleegkundigen van het WGC kwamen alle dagen zonder fout bij me langs. Bovendien huist er onder het WGC-dak een tandartsenpraktijk waar men 2 keer per jaar mijn tanden nakijkt, en dit met financieel zeer toegankelijke zorg. Vorige week had ik een (zeer pijnlijke) ingegroeide teennagel. Het WGC fungeerde toen als een erg effectieve minikliniek...en pakte het probleem aan. Ik kan nog veel meer positieve persoonlijke ervaringen opsommen. Maar eigenlijk gaat het hem over het feit dat we in dit centrum met meer dan 6200 mensen bereiken, onder wie een aanzienlijk aantal kwetsbaren:veel ouderen, een grote groep mensen behorend tot etnisch-culturele minderheden, mensen met beperkingen, analfabeten, mensen in isolement, mensen die vaak als 'vierde wereld' worden benoemd, anderstaligen (volgens een eigen enquête kan ongeveer 20% niet communiceren in Nederlands, Engels, Frans of Duits). Het centrum ligt centraal in de buurt, en is vlot toegankelijk. De zorgverlening voor de ingeschreven patiënten is er gratis voor huisarts, verpleegkundige, dankzij het forfaitair betalingssysteem. Verder kan je in het centrum ook terecht bij de diëtiste, de tabacoloog, het maatschappelijk werk, psychologen...


Men spreekt vandaag veel over inburgering en 'sociale cohesie': het WGC vervult hierin een belangrijke taak. Patiënten worden toegeleid naar Cursussen Nederlands, als eerste communicatiesleutel voor participatie in onze maatschappij. De gezondheidspromotor in het centrum, zet zich in voor de gezondheidsbevordering van alle mensen in de wijk: fietslessen, gezond bewegen, gezonde voeding,...veel gezonde activiteiten voor de buurtbewoners.


Ik vind dat dergelijk initiatief ook 'lokaal' moet worden gedragen en werk daarom mee als vrijwilliger. Overigens krijg ik, als lid van de Algemene Vergadering van de Vereniging zonde Winstoogmerk, elk jaar een loupezuiver overzicht van activiteiten en financiën. Mevrouw De Block komt in grote lijnen uit de streek van priester Daens met wie de vooruitstrevende liberalen in haar streek (terecht) graag optrokken. In Aalst heet het wijkgezondheidscentrum niet voor niets het Daenshuis... Zij zijn de Daensen van vandaag! Men weet ook hoeveel (kinder)armoede er vandaag in Vlaanderen heerst... In de bestrijding van deze schandelijke kanker zijn de wijkgezondheidscentra eveneens onmisbaar! Wij vragen Mevrouw De Block in de voetsporen te willen treden van de vooruitstrevende liberale volksdokters etc. van weleer die zich in de eerste plaats voor de kleine man inzetten! De wijkgezondheidscentra moeten de middelen krijgen om zich verder te ontwikkelen, want ze zijn meer dan ooit nodig!

 

Joost Vandommele, patiënt Wijkgezondheidscentrum
Ledeberg


Dit opiniestuk verscheen eerder in De Standaard